Skip to main content

Nytt avsnitt av Datadriven: ”Lär ut cybersäkerhet i lågstadiet”

Futurions podd Datadriven, om integritet i arbetslivet, är tillbaka! I det senaste avsnittet gästar ”säkerhetsevangelisten” Robert Willborg från nanolearningföretaget Junglemap. Vem har tillgång till vår persondata på Clubhouse, varför behöver vi förstå cyberpsykologi och vem bär ansvaret för att vi ska bete oss mer moget och riskmedvetet på nätet? 

Robert Willborg nappade direkt på nya sociala mediet Clubhouse när appen lanserades i Sverige i vintras, innan han stannade upp och började fundera över riskerna.

– Ganska snart tog jag ett steg tillbaka för att fundera på vad jag ger upp som användare av Clubhouse, som privatperson och yrkesperson, säger Robert Willborg i Datadriven.

Medvetenheten om att många är intresserade av datan vi lämnar ifrån oss på nätet har ökat, men är fortfarande omogen menar han. Behovet av att synas och höras kräver riskvärdering – det är alltid någon som lyssnar men är jag ok med vem det är?

I Datadriven pratar Robert Willborg om den globala pin-koden, ett begrepp myntat av Hans Rosling, för att beskriva hur världens demografi förändras, vilket även kommer få stor betydelse för villkoren på nätet i framtiden. Idag är internet västorienterat men Kina och Ryssland blir allt större maktfaktorer, vilket kommer påverka synen på integritet och säkerhet och på hur vi kommer att använda internet.

– Det kan låta som att jag höjer ett varningens finger, men jag efterfrågar mer öppenhet och transparens. Om vi kan ha som norm i cyberrymden att man inte exploaterar människors privata data för egen vinning, så tror jag att de som vill illa kommer att ha svårare att gömma sig än vad de har idag.

Robert Willborg intresserar sig mycket för cyberspsykologi, det vill säga varför vi agerar som vi gör på nätet, vilket bland annat sociala medier och appar bygger på.

– De är utformade för att skapa ett beroende med belöningar och lättillgänglighet, precis som enarmade banditer. Säkerhet är sekundärt. Det är lätt att manipulera någon att tycka och göra som man vill, säger Robert Willborg.

Istället för mer förbud och begränsningar tror han på att med hjälp av cyberpsykologi skapa ett mer riskmedvetet beteende på nätet och inpränta en större säkerhetskultur bland användare, plattformar och apputvecklare.

– Ansvaret att göra oss mer riskmedvetna bör ligga på skolan. Politiker inser inte allvaret i frågan, det handlar om att utbilda de individer som kommer vara våra makthavare imorgon och i övermorgon. Regeringen har ansvar för att ge skolan uppdraget att föra in cybersäkerhet och integritet på schemat, gärna redan på lågstadiet.

Lyssna på fler avsnitt av Datadriven här eller i valfri podcastapp.