Fokusera på framtiden i Almedalen!

I år är det långt till nästa val. Ett bra tillfälle att titta lite längre framåt, vidga perspektiven och sätta framtiden i fokus.  Vi på Futurion har till uppgift att sprida kunskap och insikter om de trender som påverkar samhällsutvecklingen och framtidens arbetsliv. Och vi bidrar gärna med framtidsinsikter och reflektioner till era samtal och debatter.

Kontakta oss på info@futurion.se så gör vi nåt ihop!

Egna seminarier och medverkan hos andra

Överlever den liberala demokratin automatiseringen?

Tid: tisdag 3 juli 15:00 – 15:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19
Arrangör: Futurion

Stora teknikskiften har alltid inneburit stora påfrestningar på samhällssystemet. Den tidiga industrialiseringen bidrog till att bryta adelns makt och feodalsystemet och senare till demokratins genombrott. Automatiseringen har inneburit förflyttning av makt och rikedom vilket skapat vinnare och förlorare som i sin tur lett till olika slags konflikter. Forskare menar att den industriella revolutionen inte varit möjlig att genomföra i ett demokratiskt samhälle då den på kort sikt drabbade så många människors försörjning. Idag pågår den fjärde industriella revolutionen och vi ser hur den ökar människors oro med ett ökat stöd för populistiska rörelser som följd. Kommer den liberala demokratin överleva automatiseringen?

Futurion bjuder in till samtal om hur vårt samhälle kan hantera de utmaningar som följer på teknikskiften.

Medverkande:
Carl Frey, Director, Future of Work Programme, Oxford Martin School, University of Oxford
Carl Melin, forskningsledare Futurion
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion

Jakten på de bortglömda pensionsmiljonerna

Tid: tisdag 3 juli 11.45 – 12.30
Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Skandia (se Almedalskalendariet)

Framtidens egenanställda som jobbar på uppdrag saknar ofta tjänstepension. En IT-konsult som saknar tjänstepension går exempelvis miste om 1,8 miljoner kronor i pensionsinkomst. Hur ska gig-ekonomisterna få en rimlig pension?

Medverkande:
Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion
Johan Eklund, VD, EntreprenörskapsforumJohan Hakelius, Moderator, tidningen Fokus

Livslångt lärande för guldfiskar?
– verktyg och strategier för en fungerande kompetensutveckling

Tid: onsdag 3 juli 09.00 – 09.45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19
Arrangör: Futurion (se Almedalskalendariet)

Alla pratar om livslångt lärande. Men ingen verkar ha tid. Arbetslivet är i stark omvandling och behovet av omställning stort. Men förändring behöver inte betyda stora kliv. Snarare små steg åt rätt håll. Hur kan vi hitta verktyg och strategier för en kompetensutveckling som matchar behoven?

Medverkande:
Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion
Matti Olofsson, Managing Director, Junglemap
Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry
Nina Åxman, fabrikschef, Bombardier Transportation

Mänskliga och digitala medarbetare i symbios – ett resurssmart ledarskap?

Tid: onsdag 3 juli 13.00 – 13.45
Plats: Yoda bar och kök, Korsgatan 24
Arrangör: Tidningen Chef (se Almedalskalendariet)
Företag investerar i processautomatisering och robotisering. Den digitala medarbetaren är högt eftertraktad och utför allt fler arbetsuppgifter. Men hur ska chefer få sina medarbetare att arbeta i symbios med dessa förprogrammerade kollegor? Och hur identifierar man framtidens vinnande team?

Medverkande:
Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion
Matilda Sandström, Rekryteringskonsult och leg psykolog, Meritmind
Cissi Elwin, Moderator, VD, Tidningen Chef