Almedalen 2022

Futurion fanns förstås på plats i Almedalen 2022 när Almedalsveckan återigen öppnade upp i Visby efter pandemin.

Futurion arrangerade både egna seminarier och medverkade i samtal om framtidens arbetsliv och lärande tillsammans med andra spännande aktörer. Här har vi samlat dokumentation från våra aktiviteter. Vill ni göra något ihop i Almedalen nästa år? Hör av er på info@futurion.se

 


Oro eller hopp – vad avgör valet?

Forskning har visat att oro och rädsla – inte minst ekonomisk otrygghet förklarar att populistiska partier har växt under de senaste decennierna. Samtidigt verkar det som att väljarna sökt sig till trygga alternativ när omvärlden präglas av pandemi och krig. Vad betyder detta för höstens val?
Vad är människor oroade för? Vad drömmer de om? Bill Clinton gick på 90-talet till val på budskapet att människor skulle välja hoppet och inte rädslan – detta i en tid då valkampanjer handlat om att skrämma väljare om vad andra ville göra. Och på hemmaplan har Pär Nuder en gång sagt att det parti som visar att det både delar människors oro och deras drömmar – och visar att de kan göra något åt detta – kan vinna människors förtroende. Men kommer partierna att visa att de tar oron på allvar eller snarare dra nytta av den? Kan de hjälpa människor att förverkliga sina drömmar?

Dessa frågeställningar och mycket mer diskuterades under seminariet som inleddes med att professor Johan Martinsson vid Göteborgs universitet presenterade resultat från Futurions senaste SOM-undersökning. Därefter diskuterade han, Aftonbladets Anders Lindberg, Ulrica Schenström på Fores och Futurions vd Ann-Therése Enarsson hur politiken hanterar frågan om arbetsmarknadsoro. Samtalsledare var Futurions forskningsledare Carl Melin.

 


Är det unga kvinnor eller män med bensinbil som ska forma framtiden?

Dagens unga vill bli lyssnade på och tagna på allvar. Men i vilken utsträckning präglar deras värderingar de långsiktiga politiska besluten? Klimathotet hamnar långt ned när priset vid pump på bensin och diesel skapar nyhetsrubriker och insändare.

Vid sidan av en ibland polariserad politik pågår stora förändringar. Det gäller både i synen på klimathotet och villkoren på arbetsmarknaden. Allt fler företag fokuserar på vikten av att ha en hållbar företagskultur för att vara attraktiva som arbetsgivare. Hela 70 procent svarar i Futurions senaste SOM-undersökning att den gröna omställningen kommer att skapa fler jobb. I gruppen yngre kvinnor är tilltron som allra störst; 86 procent menar att det kommer att skapas fler jobb än vad som försvinner.

Ann-Therése Enarsson, Futurions vd, inledde seminariet med en presentation av SOM-undersökningen och deltog sedan i ett samtal om hur framtidens arbetsliv kommer att se ut tillsammans med Elgigantens vd Niclas Eriksson, Visions ordförande Veronica Magnusson och LUF-klimatpolitiska talesperson Alex Nilsson. Samtalsledare var Futurions forskningsledare Carl Melin. Det ges möjlighet till frågor och inlägg från publiken.

 

Almedalen, arbetsliv, arbetsmarknad