Futurion var på plats under Almedalsveckan 2023 och arrangerade två spännande seminarier.

Futurion arrangerade både egna seminarier och medverkade i samtal om framtidens arbetsliv och lärande tillsammans med andra spännande aktörer. Vill ni göra något ihop i Almedalen nästa år? Hör av er på info@futurion.se


Fyradagarsveckan – det nya svarta?

Arbetstidsfrågan är bumerangen i arbetsmarknadsdiskussionen. Varje gång vi diskuterar automatisering och digitalisering ser forskare och andra framför sig att vi kommer att gå ned i tid. Den tekniska utvecklingen gör att många arbetsuppgifter kan utföras av maskiner och artificiell intelligens. Ändå har den lagstadgade arbetstiden inte förkortats sedan 1970-talet. Många upplever hög arbetsbelastning och stress i arbetslivet, och det leder inte sällan till ohälsa och sjukskrivningar. Ett brittiskt försök under 2022 visade att fyradagarsvecka med bibehållen lön ledde till minskad stress och sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Arbetstidsförkortning kan innebära en möjlighet att få balans i tillvaron, att få ihop livspusslet. Samtidigt finns det en oro för att en arbetstidsförkortning kan påverka företags konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten. Färre arbetade timmar resulterar dessutom i minskade skatteintäkter. Hur ser partierna och parterna på framtidens arbetstid?

Dessa frågeställningar och mycket mer diskuterades under seminariet tillsammans med Veronica Magnusson, ordförande, Fackförbundet Vision, Mats Essemyr, Doktor i ekonomisk historia, Oliver Rosengren, Riksdagsledamot, (M), Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion och Jim Svensk Larm, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

 


AI-utvecklingen – pallar demokratin AI?

AI-utvecklingen kommer att ha stor påverkan på demokratin. AI kan bidra till förkortade handläggningstider, effektivisering av industriell produktion och att skynda på den gröna omställningen. Det kan också frigöra tid i hälso- och sjukvården. Samtidigt är det skrämmande vad AI kan användas till när det kommer till frågor om övervakning, desinformation och diskriminering. Också själva kärnan i det demokratiska systemet utmanas när makten koncentreras till ett fåtal teknikjättar. Politiska aktörer över hela världen brottas med frågan om hur man bäst ska hantera AI. De måste balansera behovet av att främja innovation och ekonomisk tillväxt med att skydda medborgarnas rättigheter och demokratiska värderingar. Fackförbunden spelar en central roll i skyddet av arbetstagarnas rättigheter, och nu måste vi förhålla oss till AI som riskerar att omkullkasta hela den demokratiska spelplanen.

Dessa frågeställningar och mycket mer diskuterades under seminariet tillsammans Andrea Liebman, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar, Niels Paarup Pedersen, riksdagsledamot och talesperson cybersäkerhet och digitalisering, Centerpartiet, Evin Incir, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna, Anton Holmlund, 1:e vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet, Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion och moderator Carl Melin, samhällsanalytiker.

Okategoriserade