Futurions uppdrag

Bakgrund

De fjorton TCO-förbunden och TCO startade en gemensam tankesmedja våren 2016. Målsättningen är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden, för att långsiktigt skapa ökad medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar.

Uppdraget
Poängen med smedjan är långsiktigheten. Vi ska fokusera på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv. Och vi ska verka för ökad kunskap om partsmodellen och öka förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.

VD:n har ordet. Framtid, scenarier och trender. Inte nuläge och dagspolitik.

- När omvärlden förändras i snabb takt behövs det mer kunskap och mer debatt om framtidens arbetsmarknad. På Futurion arbetar vi forskningsnära och i dialog med andra aktörer, säger Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan.

– När omvärlden förändras i snabb takt behövs det mer kunskap och mer debatt om framtidens arbetsmarknad. På Futurion arbetar vi forskningsnära och i dialog med andra aktörer, säger Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan. Foto: Ola Hedin.

Genom analyser och inspirerande samtal, fördjupar vi oss i frågor som engagerar TCO och TCO-förbundens medlemmar. Vi ger insikter om möjligheter och utmaningar för framtidens arbetsliv.

Vi har ett tydligt framtidsperspektiv. Vi är en kunskapshub och ett framtidslabb för alla som vill förstå svensk arbetsmarknad och Sveriges framtida utmaningar i en allt mer globaliserad ekonomi.

Vi sätter yrkeslivet i centrum. Både individens agerande och samhällets strukturer är viktiga för oss att studera och förstå.

Vi arbetar i dialog med andra. Våra arbetsformer är inriktade på samtal, lyssnande och dialog. Det innebär att vi jobbar med att skapa arenor där olika tankar möts och bryts mot varandra, inte med tvärsäkra policyförslag och konkreta åtgärder.

Vi jobbar forskningsnära och gör fakta lättillgänglig genom att gestalta den så att den blir förståelig och ger nya insikter.

Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk.

/Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion.

Futurions styrelse

Fotografier av styrelsemedlemmar: Fredrik Hjerling, där inget annan anges.

Sören Holm – Ordförande

Sören Holm – Ordförande

Veronica Magnusson – Visions förbundsordförande

Carl Benedikt Frey – Co-Director Oxford Martin School at Oxford University

Jesper Strömbäck – Professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs Universitet. Foto: Bosse Johansson

Elisabet Wahl – Journalistförbundet

Torbjörn Bredin – TCO

Lena Georgsson Wirkkala – Unionen

Medarbetare

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

Ann-Therése-Enarsson, vd, Futurion. Foto: Ola Hedin.

+46 70 921 75 50
ann-therese.enarsson[at]futurion.se

Carl Melin, forskningsledare. Foto: Ola Hedin.

+46 73 355 06 15
carl.melin[at]futurion.se

Frans Haraldsen, PR- och kommunikationsansvarig. Foto: Fredrik Hjerling.

+46 70 790 19 76
frans.haraldsen[at]futurion.se

Futurions ägare

Futurion AB ägs av Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och dess 14 medlemsförbund.

TCO, Fackförbundet ST, FinansförbundetForenaFörsvarsförbundetJournalistförbundetLärarförbundetPolisförbundetSLFSveriges yrkesmusikerförbund (Symf)TeaterförbundetTULL-KUSTUnionenVision och Vårdförbundet.