Futurions uppdrag

Bakgrund

Futurion är tjänstemännens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Vi bidrar med kunskap och insikter om morgondagens jobb och arbetsmarknad och de utmaningar som tjänstemännen möter. Genom att analysera, skapa scenarier och spana in i framtiden, hjälper vi till att tolka samhällsutvecklingen. Vi delar vår kunskap om framtidens arbetsliv genom samarbeten, samhällsdebatt och samtal.

Futurions uppdrag
Futurion startades 2016 som en gemensam tankesmedja av TCO-förbunden och TCO, med uppdraget att vara en tongivande tankesmedja för framtidens arbetsliv. 2023 utökades grundarna till att även omfatta SACO-förbundet Sveriges Lärare. Vi vill vara centrala i samhällsdebatten och driva utvecklingen inom de frågor som rör tjänstemännen. Vårt mål är att skapa ökad medlemsnytta för förbunden.

Vår främsta styrka ligger i vår långsiktighet. Vi fokuserar på framtiden och förutsättningarna för morgondagens arbetsliv. Vi verkar också för ökad kunskap om partsmodellen och stärkta förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.

Futurion ägs och finansieras av ett flertal fackförbund inom tjänstemannarörelsen.

VD:n har ordet. Framtid, scenarier och trender. Inte nuläge och dagspolitik.

- När omvärlden förändras i snabb takt behövs det mer kunskap och mer debatt om framtidens arbetsmarknad. På Futurion arbetar vi forskningsnära och i dialog med andra aktörer, säger Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan.

– När omvärlden förändras i snabb takt behövs det mer kunskap och mer debatt om framtidens arbetsmarknad. På Futurion arbetar vi forskningsnära och i dialog med andra aktörer, säger Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan.

När omvärlden förändras i snabb takt behövs det mer kunskap och mer debatt om framtidens arbetsmarknad. På Futurion arbetar vi forskningsnära och i dialog med andra aktörer. Genom analyser och inspirerande samtal fördjupar vi oss i frågor som engagerar tjänstemännen. Vi ger insikter om möjligheter och utmaningar för framtidens arbetsliv.

Vi har ett tydligt framtidsperspektiv. Som en kunskapshub och ett framtidslabb, vill vi vara en resurs för alla som vill förstå svensk arbetsmarknad och Sveriges framtida utmaningar i en globaliserad och digitaliserad omvärld.

Vi vill vara en katalysator för utveckling, samtal och utbyte av kunskap.Våra arbetsformer är inriktade på samtal och dialog. Vi skapar arenor där tankar möts och testas mot varandra.

Vi jobbar forskningsnära och strävar efter att göra fakta lättillgänglig för att ge upphov till nya insikter.

Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk!

/Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion.

Kontakt

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

Ann-Therése-Enarsson, vd, Futurion.

+46 70 921 75 50
ann-therese.enarsson[at]futurion.se

Futurions styrelse

Futurions ordförande – Cecilia Fahlberg Pihlgren

Veronica Magnusson – Visions förbundsordförande. 

Carl Heath – Senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem på RISE

Mikael Sjöberg – kanslichef TCO

Niklas Selberg, universitetslektor och forskare i arbetsrätt, Lunds universitet

Maria Irving – vice ordförande Sveriges Lärare

Futurion AB ägs och finansieras av olika fackliga organisationer inom tjänstemannarörelsen.

TCO, Fackförbundet ST, FinansförbundetForenaFörsvarsförbundetJournalistförbundetSveriges LärarePolisförbundetSveriges yrkesmusikerförbund (Symf)Scen & FilmTULL-KUSTUnionenVision och Vårdförbundet.