Futurions uppdrag

Bakgrund

TCO-förbunden och TCO startade en gemensam tankesmedja våren 2016. Målsättningen är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden, för att långsiktigt skapa ökad medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar.

Uppdraget
Poängen med tankesmedjan är långsiktigheten. Vi ska fokusera på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv. Och vi ska verka för ökad kunskap om partsmodellen och öka förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.

VD:n har ordet. Framtid, scenarier och trender. Inte nuläge och dagspolitik.

- När omvärlden förändras i snabb takt behövs det mer kunskap och mer debatt om framtidens arbetsmarknad. På Futurion arbetar vi forskningsnära och i dialog med andra aktörer, säger Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan.

– När omvärlden förändras i snabb takt behövs det mer kunskap och mer debatt om framtidens arbetsmarknad. På Futurion arbetar vi forskningsnära och i dialog med andra aktörer, säger Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan.

Genom analyser och inspirerande samtal, fördjupar vi oss i frågor som engagerar TCO och TCO-förbundens medlemmar. Vi ger insikter om möjligheter och utmaningar för framtidens arbetsliv.

Vi har ett tydligt framtidsperspektiv. Vi är en kunskapshub och ett framtidslabb för alla som vill förstå svensk arbetsmarknad och Sveriges framtida utmaningar i en allt mer globaliserad ekonomi.

Vi sätter yrkeslivet i centrum. Både individens agerande och samhällets strukturer är viktiga för oss att studera och förstå.

Vi arbetar i dialog med andra. Våra arbetsformer är inriktade på samtal, lyssnande och dialog. Det innebär att vi jobbar med att skapa arenor där olika tankar möts och bryts mot varandra, inte med tvärsäkra policyförslag och konkreta åtgärder.

Vi jobbar forskningsnära och gör fakta lättillgänglig genom att gestalta den så att den blir förståelig och ger nya insikter.

Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk.

/Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion.

Kontakt

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

Ann-Therése-Enarsson, vd, Futurion.

+46 70 921 75 50
ann-therese.enarsson[at]futurion.se

 

Futurions styrelse

 

Sören Holm – Ordförande

Sören Holm – Ordförande.

 

Veronica Magnusson – Visions förbundsordförande.

 

Carl Benedikt Frey – Oxford Martin Citi Fellow på Oxford University.

Maria Rönn – vice ordförande Sveriges Lärare

Mikael Sjöberg – kanslichef TCO

Anders Åhlin, förbundssekreterare Unionen

Niklas Selberg, universitetslektor och forskare i arbetsrätt, Lunds universitet

Futurion AB ägs och finansieras av olika fackförbund inom tjänstemannarörelsen

TCO, Fackförbundet ST, FinansförbundetForenaFörsvarsförbundetJournalistförbundetSveriges LärarePolisförbundetSveriges yrkesmusikerförbund (Symf)Scen & FilmTULL-KUSTUnionenVision och Vårdförbundet.