Skip to main content

Futurion på årets digitala Bokmässa: Från raidledare till VD?

Årets Bokmässa blir helt digital, med ett spännande program öppet för alla. Futurion arrangerar seminariet ”Från raidledare till VD – kan spelande vara en väg in i arbetslivet?” lördag den 26 september kl 10.00. Seminariet ses på Bokmässan Play och är kostnadsfritt. 

Bokmässans logga

E-sporten lockar snart fler unga än traditionell idrott. Vilka färdigheter och kompetenser får den som spelar spel? Hur kan skola, arbetsgivare och spelarna själva bli bättre på att förstå och ta tillvara de färdigheter som spelande ger? Futurion bjuder in till samtal om framtidens färdigheter och nya spelplaner för framtidens lärande.

Spel och spelande i olika former växer så det knakar. Det finns ett stort mått av lärande och nya färdigheter som den som spelar skaffar sig genom sitt spelande. Föräldrar med dataspelande barn kan vittna om 10-12-åringar som talar och förstår engelska – långt utanför den undervisning de har fått i skolan. Förmågan att tänka strategiskt och samtidigt nytänkande som att leda grupper från många olika länder och tidzoner mot ett gemensamt mål får man som guildledare i World of Warcraft. Exemplen är många.

I rapporten Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv har Futurion, som blickar mot morgondagens arbetsliv, sammanställt forskning om vilka arbetsmoment som med störst sannolikhet kommer att automatiseras. Och omvänt – vilka är färdigheterna som kommer att vara svårast att ersätta med robotar och AI? En rad genuint mänskliga färdigheter framträder som till exempel nytänkande, konstnärlighet och empati, tillsammans med förmågan att övertyga och komma överens med andra.

Att kunna se komplexa mönster och kunna hantera både 3D-objekt på datorn och handkontroller är bara några av de förmågor unga tränar upp via spelande. Många av de färdigheter som kommer vara viktiga på framtidens arbetsmarknad får vi genom skola och traditionell utbildning. Men påfallande ofta även i helt andra sammanhang bland annat genom att spela spel. Det här börjar allt fler inom skola och arbetsliv bli varse om samtidigt som det behövs en ökad kunskap och förståelse för vilka färdigheter som spelen ger. Och det gäller spelare lika mycket som för arbetsgivare.

Vad krävs för att vi ska se World of Warcraft på fler jobbansökningar? Hur skulle rekryterare reagera och värdera ”fyra års erfarenhet som raidledare”?

Deltagare:
Ann-Therese Enarsson, VD Futurion
Sammi Kaidi, ordförande i Svenska e-sportförbundet.

Tid och datum:
26 september, kl 10.00-10.40

För att se seminariet:
Gå in på www.bokmassan.se.