Skip to main content

Framtidssäkringsindex 2020 – dramatisk coronaeffekt

Pandemin har drastiskt försämrat svenskarnas syn på den egna ställningen på arbetsmarknaden. En av de grupper som har tappat mest är TCO-medlemmar. Det visar tankesmedjan Futurions Framtidssäkringsindex, FIX, för 2020. En fjärdedel tror att de skulle få svårt att hitta ett nytt motsvarande jobb om de blev av med sitt nuvarande och bara hälften ser sig själva som attraktiva på arbetsmarknaden.

Futurions Framtidssäkringsindex har minskat från 68 till 57.

För andra året i rad har Futurion undersökt hur svenskarna ser på sin egen konkurrenskraft och attraktivitet på arbetsmarknaden. Resultaten presenteras i Framtidssäkringsindex, FIX, som ger en bild av hur framtidssäkrad den svenska arbetskraften är. FIX-värdet för 2020 uppgår till 57, på en skala mellan 1 och 100, vilket är ett rejält tapp jämfört med före pandemin då FIX-värdet låg på 68.

– Det är tydligt att coronapandemin har skakat om hela samhället och fått fler svenskar att tvivla på att de har vad som krävs på arbetsmarknaden, även bland de som tidigare har känt sig trygga, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

Undersökningen, som genomfördes bland drygt 1 000 personer under hösten 2020, visar att var fjärde svensk arbetstagare (26 procent) tror att det skulle vara svårt att hitta ett nytt jobb med ungefär samma lön om de skulle bli av med sitt nuvarande. 2019 var motsvarande siffra 14 procent. Drygt hälften av de tillfrågade, 51 procent, ser sig själva som attraktiva på arbetsmarknaden, jämfört med 62 procent före pandemin.

De grupper som utmärker sig och har tappat mest i FIX-värde är egenföretagare och TCO-medlemmar. Även unga (18-34 år) står för ett stort tapp, vilket knappast är förvånande eftersom pandemin gjort det svårt för många unga att etablera sig på arbetsmarknaden där bland annat jobb i hotell- och restaurangbranschen och besöksnäringen har försvunnit.

– Den här krisen har visat sig slå hårdare mot grupper som normalt inte brukar vara de som drabbas. Tjänstemän och egenföretagare litar uppenbarligen i betydligt lägre grad än tidigare på att deras kompetens räcker för att de ska vara attraktiva på arbetsmarknaden, säger Ann-Therése Enarsson.

Futurions Framtidssäkringsindex 2020 visar på behovet av att skapa möjligheter att ställa om på en arbetsmarknad som genomgår stora förändringar.

– Framför allt måste det till snabba förändringar på utbildningssidan för att arbetstagare ska få möjlighet att anpassa sig till den tekniska utvecklingen. Det gäller inte minst tjänstemännen, säger Ann-Therése Enarsson. En idé är att satsa på kompetensutveckling under permitteringstiden.

Om FIX

• Futurions Framtidssäkringsindex, FIX, bygger på en undersökning bland 1 013 svenskar i arbetsför ålder (18–64 år). Undersökningen genomfördes av Novus under hösten 2020.
• FIX-värdet baseras på ett medeltal av två femgradiga svar, som räknas om till en skala mellan 1 och 100. De två påståenden som används är följande:
1. Om du plötsligt blev av med ditt jobb, skulle det vara lätt eller svårt för dig att hitta ett nytt jobb med ungefär samma lön?
2. Om du själv får bedöma hur attraktiv du är på arbetsmarknaden, hur attraktiv skulle du säga att du är?

Läs hela rapporten här:

Framtidssäkringsindex 2020 – dramatisk coronaeffekt