Skip to main content

Vad behöver vi göra nu för att det ska bli rätt sen?

By 11 oktober, 2019november 26th, 2019Aktuellt
Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

Även om hösten gör sig påmind med sina mörka kvällar så ser jag ljust på framtiden, men den kommer inte av sig själv. Vi befinner oss just nu i en tid av stark teknisk utveckling – en tid som vissa kallar ”den fjärde industriella revolutionen”.

Senast Carl Benedikt Frey, forskare vid Oxford, var i Sverige, presenterade han sin forskning som visade att 47 procent av jobben på den amerikanska marknaden har potential att automatiseras inom en snar framtid.

Att automatiseringen i grunden förändrar den globala arbetsmarknaden och sättet vi arbetar på står helt klart. Nyligen lanserade Carl sin bok ”The Technology Trap” som är en historisk tillbakablick över de teknikskiften vi erövrat och motståndet det mött.

Med förändring kommer hopp, utveckling och välstånd

Bokens budskap är bland annat att med förändring kommer hopp, utveckling och välstånd. Men att med förändring kommer också ofta oro. Oron att tekniken tar våra jobb och det är en berättigad oro. Det kan konstateras att varje innovation, varje tekniksprång  skapat vinnare och men också förlorare, såväl mellan länder som yrkesgrupper. Därför är ett motstånd till utveckling ganska naturligt, rent av mänskligt. Den nyfikna frågan blir hur motståndet kommer se ut denna gång? Vem blir morgondagens vinnare?

Men att med förändring kommer också ofta oro

De förändringar vi står inför nu ställer stora och nya krav på både politiken och arbetsmarknadens parter. Vad behöver vi göra nu för att det ska bli rätt sen? Vilka svaga signaler bör vi lyssna till?

Kärnfrågan är ju hur vi bygger ett resilient system och samhälle som skapar trygghet under förändring. Det behövs insikter, kunskaper och perspektiv om det samhälle som nu formas.

Kärnfrågan är ju hur vi bygger ett resilient system och samhälle som skapar trygghet under förändring

Mot bakgrund av detta startade vi hösten med ett samtal med just Carl Benedikt Frey och andra ledande forskare och politiker – som du kan se på SVT Play. Långa mörka höstkvällar kan behöva spännande samtal om framtiden.

Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion