”Framtidstrygghet istället för osäkra insiders” – forskningsledare Calle Melin gästar Futurions Podcast

By 1 oktober, 2018oktober 8th, 2018Podcast, Aktuellt

Frågor om jobb, utbildning och Sveriges internationella konkurrenskraft saknades nästan helt i 2018 års valrörelse. Samtidigt var det kanske hur politiken förmår att hantera just dessa frågor som avgjorde valet. Det menar Carl Melin, forskningsledare på Futurion när han gästar Ann-Therese Enarsson och Per Lagerström i ett avsnitt av Futurions podcast Framtidens färdigheter.

I rapporten Populismens verkliga orsaker har Futurion sammanställt flera av de studier som visar att det finns ett tydlig samband mellan oro på arbetsmarknaden och stödet för populistiska partier. Bland annat har forskaren Sirus Dehdari visat kopplingen mellan varsel om uppsägning och stödet för SD. I början av september presenterade professor Torsten Persson tillsammans med forskarna Olle Folke och Johanna Rickne siffror på DN-debatt som visar att den grupp vars ekonomi och ställning på arbetsmarknaden försvagades i början av 2000-talet, så kallade osäkra insiders, är den grupp som också är mest benägna att rösta på t.ex Sverigedemokraterna.

Viktigt bygga broar till framtiden
Även om den som känner sin ställning på arbetsmarknaden hotad skulle vilja vrida klockan tillbaka, är ju det varken möjligt, eller rätt medicin. Istället handlar det om att bygga broar och bryggor till framtidens arbetsliv. Det menar Ann-Therese Enarsson och fortsätter:
– Det handlar om att fler måste vara anställningsbara och relevanta i den snabba transformation som arbetslivet genomgår. De ny- och omvalda politikerna som nu intar Sveriges riksdag har en hel palett av åtgärder som behöver skruvas och justeras. I grunden handlar det om att skapa ett fungerande livslångt lärande.

En utmaning som ständigt återkommer när begrepp som kompetensutveckling och livslångt lärande diskuteras är att de som behöver det mest – använder det minst. Vilket dessutom ofta beror på en olycklig kombination av sämst tillgång till fortbildning och lägst egen motivation. Futurion medverkar i det europeiska nätverket Digital Frontrunners under ledning av den brittiska policystiftelsen Nesta och där brottas samtliga medverkande länder med utmaningen att höja motivationen till kompetensutveckling hos gruppen osäkra insiders.
– Oavsett vilken ny regering vi får efter valet, så är behovet av en ny kompetensförsörjningsreform stort, konstaterar Ann-Therese Enarsson.

Högkonjunktur ger falsk trygghet
Carl Melin pekar också på att den långvariga högkonjunkturen vi fortfarande befinner oss i, invaggar många en typ av falsk trygghet och att även den som idag är en säker insider, ständigt behöver fortbilda sig. Ann-Therese menar att det mångt och mycket handlar om ett nytt mindset och hänvisar till Singapores försök med generella vouchers på valfria nätkurser, det så kallade Skills Future initiativet. Hon efterlyser att fler företag lyfter fram kompetensutvecklingen i sina årsredovisningar.
– Varför skulle jag vilja investera i ett bolag som inte ser till att kompetensutveckla sina medarbetare, frågar sig Ann-Therese Enarsson retoriskt.

I grunden menar hon att det handlar om att i framtiden kunna hantera den snabba tekniska utvecklingen i samspel med en mycket långsammare mänsklig utveckling. I grunden handlar om att vi människor måste öva upp våra genuint mänskliga färdigheter, något som Futurion tidigare sammanställt i rapporten Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv.

Samtalet fortsätter – seminarium den 22/10
Diskussionen om hur en bättre politik för livslångt lärande kan minska andelen osäkra insiders på arbetsmarknaden fortsätter. Den 22/10 arrangerar Futurion ett seminarium på samma tema med representanter både från fackföreningssidan, industri- och IT-företag. Seminariet går att se via Futurions YouTube-kanal.

Hör hela poddavsnittet här: