Skip to main content

Ett lärande som matchar den digitala transformationen – Internetdagarna 2018

Digitaliseringen bidrar till att behovet av ständig kompetensutveckling och lärande ökar. Samtidigt ger digitaliseringen nya verktyg för lärande på ett sätt vi inte sett tidigare. Rätt utnyttjat kan vi skapa ett lärande som matchar den digitala transformationen.

Per Lagerström ger en föreläsning med avstamp ur Futurions guide Vadå digital kompetens? på Internetdagarna 2018.

Se föreläsningen här: