Skip to main content

Tolv tankar om hur framtiden ändrats efter corona

By 8 april, 2021juni 14th, 2021Aktuellt, Insikt & åsikt, Okategoriserade

Vad har vi lärt oss av coronapandemin och vad väntar framöver? Ett drygt år efter att WHO deklarerade covid-19 som en pandemi, ställde Futurion frågan till en rad tongivande samtidstänkare. Var och en ger de ett unikt perspektiv av hur framtiden har ändrats – för samhället och för arbetslivet.

I spaningar från 12 samtidstänkare med olika specialistområden och infallsvinklar, beskrivs hur vår framtid kommer att påverkas av denna långa tid av kris, sjukdom och nedstängning av samhället. I gruppen finns debattörer, forskare, arbetslivsexperter, trendspanare och omvärldsanalytiker – som alla bidrar med sitt unika perspektiv på pandemins betydelse för samhälle, värderingar och synen på vårt arbetsliv. Framtidsspaningarna täcker  allt från hur framtidens smittsäkra kontor utformas och hur hybridarbetet ersätter livspussel med arbetslivspussel, till hur pandemin hotar det globala samhället och vilka lärdomar vi bör ta med oss för att tackla nästa stora kris – klimathotet.

Dessa är:

Tove Ahlström, vd på tankesmedjan Global utmaning, Nicklas Berild Lundblad, doktor i informatik och techpolicyansvarig på Stripe, tidigare samhällsplaneringschef på Google Inc, Christina Bodin Danielsson, arkitekt och forskare på KTH, Dalia Eid, vice ordförande Vision, Johan von Essen och Magnus Karlsson, professorer civilsamhällesstudier, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare och professor på Mittuniversitetet, Karl Hallding, forskningsledare SEI, Kristin Heinonen, digital strateg och trendanalytiker, Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan och ordförande för S-reformisterna, Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, och Anna Wieslander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council.

Läs alla spaningarna här:

Christina Bodin Danielsson, arkitekt och forskare på KTH: Paradigmskifte för kontorsarbetaren

Det stora experimentet med hemmaarbete innebär ett paradigmskifte för kontorsarbetaren, både vad gäller arbetsplats och arbetsformer. Kontorets utformning har stor betydelse för såväl trivsel som effektivitet och kreativitet – frågan är vilka förändringar vi kommer se när pandemin är över och vad de får för konsekvenser. Läs arkitekten, forskaren och kontorsexperten Christina Bodin Danielssons framtidsspaning i Futurions serie om livet efter pandemin. Läs hela texten här!

Dalia Eid, vice ordförande Vision: Framtidens chef måste få bättre förutsättningar

Ledarskapet stod redan innan coronapandemin i stark förändring. Pandemin kom snarare som en stormvind och ökade takten på omvandlingen. Den blottlade styrkor och svagheter i ledarskapet men också hur vi byggt våra organisationer. Nu måste vi ta vara på möjligheten att lära oss av misstagen, prioritera om och skapa ett mänskligare arbetsliv, skriver Visions vice ordförande Dalia Eid. Läs hela texten här!

Karl Hallding, forskare SEI: Världen står vid ett vägskäl – fyra geopolitiska scenarier

Coronapandemin har drivit fram helt nya globala beteenden och drivit på redan pågående förändringsprocesser. Nu är det mycket som står och väger. SEI-forskaren Karl Hallding presenterar troliga och tänkbara globala framtidsscenarier baserade på forskningsprogrammet Mistra Geopolitics, där Futurion medverkade som experter. Hållbarhet pekas ut som den viktigaste frågan framåt. Läs hela texten här!

Anna Wieslander, Nordenchef på tankesmedja Atlantic Council: Den enda vägen framåt är samarbete

Pandemin har gett solidariteten mellan länder en allvarlig törn. Mitt i den egna krisen är det svårt att lyfta blicken och inse att alla gynnas av samarbete, skriver nationella säkerhetsexperten Anna Wieslander. Men protektionism och snävt intressetänkande kommer inte lösa något. Här lyfter hon vad Sverige och andra länder behöver göra för att stärka resiliensen.
Läs hela texten här!

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen: Spotify – föregångare eller udda exempel?

Medarbetarna förväntar sig fortsatt flexibilitet efter pandemin, men sker det på bekostnad av företagskultur och nyanställda som riskerar att hamna utanför? Unionens chefsekonom Katarina Lundahl lotsar rådvilla arbetsgivare i Futurions serie av framtidsspaningar om ett år med pandemin.
Läs hela texten här! 

Markus Kallifatides, docent och ordförande i S-reformisterna: Chans till omtag för att minska klassklyftorna

Klassklyftorna i Sverige blottläggs av coronakrisen, skriver Markus Kallifatides, ekonom och ordförande för S-föreningen Reformisterna. Han hoppas det leder till ett omtag, där åtstramningspolitik ersätts av ekonomiska satsningar för att jämna ut villkoren, men ser också en risk för eskalerande rädsla och cynism.
Läs hela texten här!

Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare och professor på Mittuniversitetet: Ett år av tvångsdigitalisering

Efter ett år av påtvingad digitalisering har vi tagit makten över digitaliseringen, anser digitaliseringsforskaren Katarina Gidlund. De digitala lösningarna är inte härligt fantastiska men de duger och vi duger för att lösa de utmaningar vi står inför. Nästa steg är att fördela makten mer rättvist, och ge rum för drömmarna.
Läs mer här!

Nicklas Berild Lundblad, doktor i informatik och techpolicyansvarig på Stripe: Säsong 2 i tv-serien om Sverige

Majoriteten är vaccinerad, pandemin är över – vad ska hända i nästa säsong av Netflix-serien om nationen Sverige? Informatikprofessorn och it-debattören Nicklas Berild Lundblad, målar upp ett dramatiskt scenario av ett sargat land post-corona där berättelserna om pandemin splittrar invånarna och där segregation snabbt blir det nya normala.
Läs hela texten här!

Kristin Heinonen, digital strateg och trendanalytiker: Att vara eller inte vara – på kontoret

Distansarbetet funkar över förväntan – så länge alla jobbar på distans. Men hur balanserar vi medarbetarnas nya förväntningar på flexibilitet med organisationens krav på förutsägbarhet och effektivitet när vi kan komma tillbaka till kontoren igen? Trendspanaren och digitala strategen Kristin Heinonen förutspår kluriga förhandlingar och nya pussel för chefen att lösa.
Läs hela texten här!

Tove Ahlström, vd på tankesmedjan Global utmaning: En surfbräda byggd av disruptiva innovationer och jämlikhet

Under pandemin har vi visat oss själva att omställning är möjlig. Nu behöver vi samma målinriktning och fokus för att lösa en ännu större utmaning – klimatförändringarna, skriver tankesmedjan Global Utmanings vd Tove Ahlström. ”Vi står inför en brytpunkt.”
Läs hela texten här!

Johan von Essen och Magnus Karlsson, professorer Ersta Sköndal Bräcke Högskola: Kommer svenskarna hitta tillbaka till föreningarna?

Pandemin innebar ett dramatiskt avbrott för föreningslivet i Sverige. Samtidigt ökar  behovet av socialt inriktade organisationer. Kommer det starka medborgerliga engagemanget i Sverige kunna återgå till forna nivåer, och vill vi engagera oss i samma saker som tidigare? Professorerna Johan von Essen och Magnus Karlsson vid Ersta Sköndal Bräcke högskola målar upp fyra möjliga scenarier.
Läs hela texten här!