Skip to main content

Vad är facklig styrka i framtidens arbetsliv? Se sändningen från Futurions rapportpresentation

Vad är facklig styrka och hur ska förbunden anpassa sig till nya krav och förutsättningar när arbetslivet förändras? Det diskuterade bland andra Unionens Martin Linder och Futurions Ann-Therése Enarsson vid presentationen av vår nya rapport om facklig styrka. Titta här:

I Futurions nya rapport Vad är facklig styrka? konstaterar rapportförfattaren Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, att lokal närvaro på arbetsplatsen är avgörande för fackförbundens överlevnad. Han fick medhåll av Unionens förbundsordförande Martin Linder när rapporten presenterades.

– Det arbetsplatsnära och lokala är en vital pusselbit som ofta glöms när vi pratar om facklig styrka, istället lyfts antalet medlemmar eller tätheten av kollektivavtal. Vi måste ha båda och får inte ge upp att vara arbetsplatsnära, det tror jag är det strategiskt viktigaste framöver, säger Martin Linder.

Samtidigt pekar mycket på att många tjänstemän kommer att fortsätta att befinna sig mindre på kontoret även efter pandemin. Hur man är arbetsplatsnära när medlemmarna arbetar på distans en stor del av tiden är en av utmaningarna för fackförbunden framöver, menar Ann-Therése Enarsson.

– Ju längre vi är inne i pandemin, desto mer etablerar och befäster vi de nya vanor och arbetssätt som uppstått. Vad som är viktigt nu är att dra ut nya linjer och scenarios utifrån var vi står nu, säger hon.

– Vi har länge haft arbetsplatsen som norm, det har vi övat på länge och är bra på. Nu behöver vi förbereda oss för ett mer distansoberoende hybridarbetssätt, där man dockar in på arbetsplatsen några gånger i veckan. Det skapar helt nya arbetsmiljöfrågor, kulturfrågor och utmaningar för både arbetsgivare och fackförbund.

Vid rapportpresentationen deltog även rapportförfattaren Anders Kjellberg, som presenterade elva dimensioner som definierar facklig styrka, och Scanias Mari Carlquist, Unionen-ordförande, och Sofia Vahlne, head of people strategy, som pratade om fackligt samarbete på Scania.