Skip to main content

Sofia Högman, vd Ping Pong, i Futurions podcast: ”Lärande organisationer bygger på ledarskap”.

By 11 oktober, 2018oktober 15th, 2018Aktuellt, Podcast

Det ständiga lärandet blir allt viktigare. Konsten att skapa en lärande organisation handlar mycket om ledarskap. Och om smarta verktyg som sätter användarens digitala upplevelse i fokus. Det säger Sofia Högman, vd för lärplattformen Ping Pong när hon gästar Ann-Therese Enarsson och Per Lagerström i Futurions podcast Framtidens färdigheter.

Gästen Sofia Högman, vd Ping Pong, flankerad av Per Lagerström och Ann-Therese Enarsson.

Edtech-bolaget Ping Pong har i över 20 års tid levererat lärplattformar till skolor, förvaltningar och myndigheter. För snart två år sedan startade man den nya digitala lärplattformen Baloo – som riktar sig till företag och organisationer. Behovet är stort. Det ständiga lärandet på allas läppar. Målsättningen med Baloo var från början att göra det så enkelt som möjligt.
– Vi ville sätta användarens digitala upplevelse i centrum och tog mycket inspiration från hur sociala medier ser ut, berättar Sofia Högman. Många verktyg på marknaden är alldeles för krångliga, vi ville få bort alla onödiga trösklar. Lärandet måste vara enkelt!

 

Ökat behov av lärande
Som en del av utvecklingsarbetet med den nya lärplattformen bjöd Ping Pong in chefer och HR-experter till rundabordssamtal kring den övergripande frågan: hur skapar vi en lärande organisation? Samtalen utmynnade i rapporten Leda för lärande som nyligen presenterades och där identifieras sex fenomen som ökar behovet av lärande. Det handlar enligt rapporten om:

  • Digitaliseringen – och inte minst glappet mellan vad som å ena sidan är tekniskt möjligt, och hur mycket långsammare vi människor – och inte minst företag och organisationer förändras.
  • Innovation – digitaliseringen i sig bidrar till att nya lösningar får allt kortare livslängd – vilket i förlängningen leder till behovet av ständig innovation.
  • Nya kunskaper – Kravet på ständig innovation leder i sin tur till att det inte längre räcker med formell utbildning och avgränsade kurser. De nya kunskaperna behöver ständigt uppdateras.
  • Gig ekonomi och karriärmaraton – En växande gig-och frilansekonomi gör att allt fler på arbetsmarknaden själva behöver se till att vara anställningsbara.
  • Händelser som kräver handling – #meeto, GDPR. Små och stora förändringar i omvärlden kräver en ökad förmåga till omställning och omvärldsförståelse.
  • Lärande som personligt ansvar –  I ett alltmer digitaliserat arbetsliv har ansvaret för lärande förskjutits till individen.

Det sistnämnda fenomenet kring det personliga ansvaret är något som Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, gärna problematiserar under samtalet i podden. Visst finns det ett personligt ansvar för att hålla sig relevant på arbetsmarknaden, men det övergripande ansvaret för, och även behovet av, att se till att det finns möjlighet till kompetensutveckling, det vilar på arbetsgivarna, menar hon.
– Idag har vi en situation där 4/10 tjänstemän inte genomför den planerade kompetensutveckling och samtidigt jobbar svenska tjänstemän över 1,5 miljon timmar per vecka. När ska den som arbetar ha tid att klämma in lite fortbildning, frågar hon sig retoriskt.

Ledarskapsfråga
Både Ann-Therese Enarsson och Sofia Högman är överens om att en lärande organisation kräver ett ledarskap som prioriterar lärande. Rapporten Leda för lärande listar också 10 insikter om hur en lärande organisation skapas, där många av insikterna landar just i ledarskapets betydelse. Och Sofia Högman ser en tydlig trend.
– Vi märker att kompetens och lärande nu har blivit en styrelse- och ledningsfråga i många bolag. Allt fler inser att den lärande organisationen är en strategiskt viktig framgångsfaktor.

Med Leda för lärande som avstamp ger sig nu Ping Pong ut på samtals-turné runt om i landet för att sätta ytterligare fart på diskussionerna och kunskapen om hur man gör för att skapa en lärande organisation. Det handlar om allt från mindset, till motivation, och även om att hitta nya metoder. Inte minst socialt lärande.
– Vi brukar prata om ”each one teach one”, säger Sofia Högman. Med ett socialt lärande där vi lär (av) varandra, ökar vi och sprider lärandet i organisationen. Top down funkar inte längre, nu är det kollegialt lärande och handledning som gäller.

 

Lyssna på hela avsnittet här: