Skip to main content

Nytt avsnitt av Datadriven: ”Vi behöver en skandal!”

By 5 november, 2020november 20th, 2020Aktuellt, Livesändningar & intervjuer, Podcast

Det kan behövas en rejäl skandal för att få upp medvetandet om hur mycket integritetskränkande data vi lämnar ifrån oss i arbetslivet. Det säger TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom i senaste avsnittet av Futurion-podden Datadriven.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO

I det senaste avsnittet av Datadriven diskuterar vi vad facket gör, och borde göra, för att skydda arbetstagarnas integritet i det digitaliserade arbetslivet. TCO:s Samuel Engblom efterfrågar specifik lagstiftning som reglerar integritet i arbetslivet, vilket saknas idag, men en viktig fråga för fackförbunden är också att öka arbetstagarnas medvetenhet om datainsamlingen och vilka riskerna är.

Arbetslivet är ett av de områden där det samlas in mest data om oss, allt från in- och utpassering på kontoret och inloggningar i arbetsgivarens verktyg och system, till drogtester, rekryteringstester och uppgifter om sjukfrånvaro. De senaste två åren har användningen av data för att optimera och effektivisera dessutom ökat lavinartat. Men fortfarande är medvetenheten och intresset hos arbetstagarna lågt.

– Integritetsfrågan diskuteras en del men har ännu inte lett till att vi ändrar vårt beteende. Kanske är det som krävs en rejäl skandal för att få till motsvarigheten till ett ”me too”-upprop om hoten mot integriteten i arbetslivet, för att öka medvetenheten och skifta debatten, säger Samuel Engblom.

Ett möjligt nytt fackligt verktyg som diskuteras i podden är en digital skyddsrond på arbetsplatsen, en ”integritetsbesiktning”, för att öka transparensen och blottlägga risker för integritetskränkande dataanvändning. IT-system och tekniska verktyg måste också börja betraktas och bedömas som arbetsmiljö- och organisationsfrågor, inte bara som en fråga för IT-avdelningen, menar Samuel Engblom.

– De fackliga organisationerna måste se till att vi förstår användningen av de verktyg vi har, till exempel i form av medbestämmanderätt och riskbedömning vid införandet av nya IT-system och verktyg, säger Samuel Engblom.

Digitaliseringsexperten Mattias Beijmo ser ett stort behov av ökad teknisk kompetens i de fackliga organisationerna. Fackförbundens traditionella verktyg är inte tillräckliga för att hantera det nya digitaliserade arbetslivet menar han.

– Det krävs bättre teknisk kompetens på både lokal och central nivå i fackförbunden för att kunna ställa rätt frågor, bedöma risker och veta vad man ska leta efter, säger han.

– Med rätt kunskap tror jag att facken har möjlighet att leda utvecklingen framåt, och bidra till att vi utnyttjar tekniken på bästa sätt – utan att kränka medarbetarnas integritet.