Skip to main content

”Lär oss. Det gör vi bäst tillsammans.” Sveinung Skaalnes, Colearn, gästar Futurions podcast

By 1 april, 2019Aktuellt, Podcast

Många av oss är både lärare och elever utan att vi tänker på det. Risken är stor att vi då blir flaskhalsar för nödvändigt lärande på våra arbetsplatser. Men om vi  byter mindset från knowing till learning – från det vi redan vet och kan till det vi har potential att lära oss – så kan vi skapa lärande organisationer. Det säger Sveinung Skaalnes, från Colearn när han besöker Futurions podcast Framtidens färdigheter.

’Accidental educators’ eller ”slumpmässiga lärare” kallar Sveinung Skaalnes och Colearn en av sina växande målgrupper för. Alla vi som på ett eller annat sätt hamnat i en situation där vi behöver agera som lärare eller handledare för andra. För kollegor, elever eller andra personer i vår omgivning.
– När vi tänker på lärare, så ser vi nog en utbildad pedagog i ett klassrum framför oss, men många av oss är lärare utan formell utbildning, konstaterar Sveinung Skaalnes.

Faktum är att han själv också ramlade in på lärande av en slump. Det var när han själv utbildade sig till fotograf i början på 2000-talet och märkte att mycket fokus låg på det egna jaget, varumärket och att målet med utbildningen var att alla skulle bli superstjärnor.
– Jag saknade samarbetet. Både under och efter utbildningen och sen dess har jag på olika sätt arbetat med kreativt samarbete och lärande, berättar Sveinung och lyfter fram någon han kallar för diversity of contribution – att olika människor bidrar med olika perspektiv och kompetens in i lärprocesser.

Co-learning community
Insikterna om behovet av kreativt samarbete, och inte minst ett ständigt testande som en motor för lärande, ledde Sveinung Skaalnes till Hyper Island, där det kreativa prototypandet är en av hörnpelarna i det de kallar transformative learning.

Idag är han medgrundare till Colearn, som stödjer skolor, bolag och enskilda utbildare att ständigt utvecklas och skapa moderna lärandeupplevelser. Colearn erbjuder utbildningar, fasiliterade processer, och det Sveinung beskriver som ett community for learners, där folk med ambitionen och viljan att utveckla olika typer av lärande samlas och testar sig fram till nya modeller för s.k hybrid learning, alltså en blandning av analoga och digitala former av lärande.
– Det viktiga är att vi anpassar metoderna så att vi möter den som skall använda dem, konstaterar Sveinung. Grejen med transformationen är ju att den behöver ske parallellt med den vardagliga leveransen. Därför måste lärandet vara effektivt, skräddarsytt och ge minst samma värde tillbaka som det en person annars skulle ha gjort.

Ann-Therese Enarsson refererar till TCOs undersökningar som visar att många medlemmar i TCO-förbunden helst vill få sin kompetensutveckling på jobbet. Inte på kurs.
– Att ”ta en paus för att lära sig nåt nytt” är helt fel sätt att se på lärande, instämmer Sveinung. Ofta när vi utvärderar kurser eller externa utbildningar blir det snarare upplevelsen av själva kursen vi mäter, och inte vad den gav för effekt i vardagen eller för verksamheten.

Passiv eller aktiv inlärning
Sveinung Skaalnes och Colearn använder sig av en pedagogisk pyramid för att beskriva hur mycket vi lär oss beroende på metod. Enligt den pyramiden är det en enorm skillnad mellan passiv inlärning och aktivt deltagande. Allra mest lär vi oss – just det – genom att lära ut till andra.
– Vi behöver skapa ett learning mindset, säger Sveinung. Det är kanske något av det svåraste som finns, men vi behöver skifta fokus från knowing till learning. Att gå från att fokusera på sånt som vi redan kan och vet (och får betalt för) till sånt som vi ännu inte vet eller kan. Eller ens vet vad det blir.

Stor omställning – i små steg
Vid TCOs stora omställningskonferens Förändring pågår (28/3 2019) talades det om det stora behovet av omställning både för individ, företag och organisationer. Det viktiga enligt Sveinung Skaalnes är att först sätta ramen för förändringen och få alla med på tåget. Men sen handlar det om att normalisera omställningen, att göra den mindre dramatisk, genom att skapa små och enkla steg av förändring i rätt riktning.
– En viktig pusselbit är att koppla ihop individens egna utvecklingsmål med organisationens eller företagets. Säkert finns det individuella mål som både överlappar och kompletterar. Och på så sätt förstärker de gemensamma målen.

En av framtidsutmaningarna när det gäller lärande och omställning är att inte fastna i teknikfällan. För även om Sveinung är positiv till tekniska hjälpmedel ser han alltför ofta att vi begränsar oss och låter tekniken diktera hur lärandet ska se ut. Samtidigt varnar han för ledare och chefer som bara förlitar sig på kunniga specialister.
– Det gäller att ha ”en hand i marken”, säger Sveinung. Alla behöver inte kunna programmera, men den ständiga omställningen kräver att du som ledare har förmåga att åka hiss och förstå olika nivåer i verksamheten. Och då är det viktigt att förstå hur saker fungerar i praktiken.

Lyssna på avsnittet här eller i en valfri poddspelare: