Skip to main content

Futurion framtidsspanar om polisyrket

Futurion var på plats på Polisförbundets kongress den 23 september genom vd Ann-Therese Enarsson som deltog i Framtidspanelen tillsammans med Fredrik Torberger från Kairos Future, Stefan Gustafsson från SSC (Swedish Space Corporation) och moderator Nadim Ghazale. Där pratade Ann-Therese om polisyrket som framtidsval, och vilka värderingar och attityder som kommer påverka yrkesvalen framöver. Mätningar visar att allt fler vill ha ett jobb inom det offentliga, däribland poliser, vilket rimmar med ungas värderingar om jobb och meningsfullhet.

Se Framtidspanelen här!