Skip to main content

”Framtidens lärare måste förbereda sina elever på att förlora jobbet. Och snabbt hitta ett nytt.”

En av de viktigaste uppgifterna för framtidens lärar-roll är att förbereda sina elever på att förlora jobbet. För att sedan snabbt hitta ett nytt. Framtidens färdigheter måste vara bärbara och användbara i så många sammanhang som möjligt. Det var ett av budskapen från Futurions key note vid Finnish Teacher Education Forum i Helsingfors.

Per Lagerström framtidsspanar på Teacher Education Forum

Strategisk utveckling av finska lärarutbildningen
De finska skolresultaten imponerar internationellt. Mycket tack vare ett ständigt utvecklings- och reformarbete. Reformprojektet Teacher Education Development Program utgår konceptet New comprehensive education. Där tar sig det finska utbildningsdepartementet an tre strategiska utmaningar:

  • En ny pedagogik
  • Nya lärmiljöer
  • Digitalt lärande

Stora utmaningar var för sig. Och dessutom perspektiv som i grunden också förändrar framtidens lärarroll. Som en del i förändrings- och framtidsarbetet  bedrivs därför på bred front ett förändringsarbete inom ramen för Finnish Teacher Education Forum – en mötesplats för ett stort antal regionala och lokala projekt.

Snabb information kräver ett sammanhang
Årets forum hölls i Think Corner vid Helsinki University, en öppen yta för idé och tankeutbyte mitt i centrala Helsingfors. Förutom Per Lagerström från Futurion medverkade också Linda Darling-Hammond, professor Emeritus vid Stanford University och vd för Learning Policy Institute. Utifrån aktuell forskning lyfte professor Hammond ett antal nyckel-utmaningar för framtidens lärande och lärarutbildningar:

  • ”Keep up to the speed of knowledge” – Kunskapsmonopolet är sedan länge upphävt. Nu gäller det att hantera den snabbt ökande mängden av information, data och kunskap som finns finns digitalt tillgänglig hela tiden. Och framförallt att sätta in flödet i ett sammanhang.
  • ”Teach things you haven’t experienced” – Lärare måste undervisa om saker som de själva inte har upplevt. På grund av den höga omställningstakten delar dagens och framtidens lärare inte erfarenheter med sina elever på samma sätt som tidigare.
  • ”Focus on learning how to learn” – Förmågan att lära nytt, lära om och lära igen blir helt centralt när kunskapen blir en färskvara med allt kortare bäst-före-datum.

Professor Darling-Hammond avslutade sitt anförande med att framhålla Finland som ett föredöme när det gäller helhetssynen på lärande.

Lärande med fokus på flexibilitet och framtidens färdigheter
Futurion var inbjudna att bidra med framtidsspaningar på temat Looking for future skills and teacher education och i sin key note lyfte Per Lagerström fram följande budskap:

  • Dagens studenter kommer i genomsnitt ha 17 jobb i fem olika branscher. Därför blir en av de viktigaste uppgifterna för framtidens lärare att förbereda sina elever på att förlora jobbet. För att sedan få ett nytt.
  • Framtidens färdigheter måste vara bärbara. Ju mer vi använda våra kompetenser och färdigheter i olika typer av branscher och roller, desto bättre rustade är vi för en allt mer automatiserad arbetsmarknad.
  • Den formella utbildningen kommer att vara viktig även i framtiden. Men den räcker inte, utan måste samspela bättre med den snabbt växande EdTech-arenan där fokus ligger på work skills och där lärandet sker micro, on demand och digitalt.
  • Dagens utbildningssystem med långa utbildningar i ungdomen och för lite påfyllning under resten av livet måste bytas till ett verkligt livslångt lärande. Därför måste fokus i undervisningen gå från att se till att eleverna ”slutför” (complete) sin utbildning till att det ”förbereds” (ready) för nytt lärande.

I inledningen av forumet lovade utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen att både projektet och det årliga forumet skall fortsätta åtminstone fyra år till. Ett tecken bland många på den finska uthålligheten och konsekvensen när det gäller utvecklingen av den finska skolan. Och kanske ett av svaren på landets framgångar.