Studenter knäcker matchningskoden: ”Det är kompetensen dumbom!”

By 4 december, 2016september 3rd, 2018Hacks & sprints, Aktuellt

Hur ser studenter på utmaningarna med bristande matchning och diskriminering på arbetsmarknaden? Och hur kan digitala verktyg och nya plattformar användas bättre för att hitta unga och nyanlända talanger? Med de frågorna i bagaget deltog Futurion i #OpenHack2016 – ett 48-timmars hackathon på Ideon Innovation i Lund. Resultaten kommer att följas upp vid ett seminarium den 31 mars.

Openhack

På 48 timmar tog team Packet fram ”Tagga jobbet!” en digital lösning som fokuserar på olika sorters specifika kompetenser istället för titlar och yrken.

Till årets upplaga av Open Hack – coding for humanity hade dryg 100 studenter, mestadels systemvetare och datatekniker, anmält sig. Och intresset för matchning och utanförskap på arbetsmarknaden var stort. Futurion medverkade med ett case som sammanfattades i uppmaningen ”Stop wasting talent!”, vilket lockade tre olika team av studenter att ta sig an uppgiften att koda fram bättre lösningar på matchning. Verktyg som inte utestänger och som gör det lättare för både arbetsgivare och unga och nyanlända talanger att hitta varandra.

Kompetens istället för kontakter
Teamet Hack street boys lanserade den webb-baserade tjänsten Big competence collider där man rent konceptuellt vänt upp och ner på LinkedIn logiken. Ett slags  LinkedOut skulle man kunna säga, en tjänst för den som har kompetens, men som saknar kontakterna. Bort med namn, kön, ålder och titlar. Fram med den faktiska kompetensen istället.

Specificerad multikompetens
Vad kommer efter CV:et? Det var en av frågorna som grupperna ställde sig. Hur kan vi med hjälp av digitala hjälpmedel lyfta upp och matcha den specificerade och mer detaljerade kompetensen istället för nätverk och gamla meriter. Och dessutom göra nya och oväntade kopplingar mellan helt olika typer av kompetenser? Teamet som valt att kalla sig Packet presenterade konceptet Tagga jobbet!, där kombinationer av kompetenser automatiskt matchas med behov hos arbets- och uppdragsgivare.

För på en finkalibrerad arbetsmarknad räcker det inte att vara ”programmerare”. Inte heller att kunna javascript. Det kanske är kombinationen av att både kunna knacka rätt sorts kod – och att få till en ”grym nacho” som uppdragsgivaren söker? Eller i egentligen behöver. Med en lösning som fokuserar på specialiserade kompetenser erbjuds företag medarbetare med kombinationer av färdigheter som rymmer en enorm innovativ potential.

Med hjälp av algoritmer och enkla inslag av machine learning innehöll alla gruppernas förslag inslag med varianter av ”folk som sökte det här giget har också sökt…” vilket ger jobbsökare idéer och inspiration att söka nya karriärvägar, samtidigt som arbets- och uppdragsgivare kan identifiera nya kombinationer av kompetenser som man annars kanske missat. 

Rösta, tycka och tävla
Den internationellt mest sammansatta gruppen Gig Seek refererade till sina egna mödosamma och resurskrävande erfarenheter av att söka jobb. Gemensamt för de tre grupper som tog sig an Futurions utmaning var att automatisera bort delar av selektionsfasen redan från början. En typ av automatiserade för-intervjuer. Dessutom hade alla grupper, oberoende av varandra, valt att lägga in olika typer av quiz och gamification. Både som ett sätt att selektera, men också för att göra processen mer lekfull och inspirerande.

För som någon av grupperna konstaterade; att vara jobbsökande är nästan ett heltidsjobb i sig. Och inte särskilt kul. Vi vill göra det både enklare. Och roligare.

Nästa steg
I slutet av mars nästa år följer Futurion upp OpenHack2016 i samarbete med Arbetsförmedlingen Digitala Innovationscenter, som också deltog med ett case. Med frukostmötet ”Så knäckte vi koden!” den 31 mars, bjuder Futurion in alla som är intresserade av att både lära sig mer om själva metodiken Hackathon och att diskutera matchning och andra aspekter av talangjakt på framtidens arbetsmarknad.