Skip to main content

När chefen blir en app finns ledarskapet kvar
Läs om vårt seminarium om digitaliseringen och chefsrollen

By 17 november, 2016september 3rd, 2018Aktuellt, Samtal & möten
Ann-Sofi Sjöberg och Klara Adolphson

I debatten är det fabriksarbetare eller andra med monotona och repetitiva uppgifter som påverkas när automatiseringen tar över allt fler jobb. Men när Futurions partnerorganisation Institute for the Future utformar en app som i stället ersätter chefen, en ”Robo Manager”, så vänder den upp och ner på alla gamla sanningar om ledarskap och framtidens arbetsliv.

Vi på Futurion bjöd nyligen in till seminariet ”Vad händer när chefen blir en app?” där fem experter samlades för att tala om vad som händer när strategiskt beslutsfattande ersätts av teknikstöd. Vilka uppgifter kan en maskin utföra och hur kan digital teknik förändra chefsrollen i framtiden? Går det att skapa självstyrande organisationer eller är den mänskliga aspekten av chefsskapet omöjlig att ersätta?

Ann-Sofie Sjöberg och Klara Adolphson

Vad händer när chefen blir en app? Futurions seminarium 10 november på Urban Deli. På bilden: Ann-Sofi Sjöberg, TCO och Klara Adolphson, senior rådgivare och ledarskapsexpert. Foto: Lina Nyberg

Institute for the Future (IFTF) har skapat appen iCEO, en virtuell chef som kan planera och genomföra projekt med hjälp av digitala plattformar för exempelvis rekrytering av arbetskraft och kommunikation. Syftet med appen var att testa vad en ökad digitalisering kan innebära i praktiken och den programmerades för att projektleda och sätta samman en 124-sidig forskningsrapport. Uppgiften, som vanligtvis skulle ha tagit flera månader, var färdig efter bara ett par veckor och slutprodukten bedömdes ha väldigt hög kvalitet.

Devin Fidler, ansvarig för The Workable Futures Initiative på IFTF menar att digitala beslutsstöd som iCEO har ett brett fält av användningsområden och att ingen chef i någon bransch längre kan sitta säkert.
– Samma kostnads- och nyttoanalyser som företagsägare traditionellt utfört mot linjearbetare och kontorschefer kommer snart att tillämpas även på högre chefer och deras generösa löner, säger han.

Tekniken kan lösgöra tid för samtal
Klara Adolphson, senior rådgivare och ledarskapsexpert ser bara fördelar med att innovera ledarskapet och testa nya, digitala verktyg i större omfattning.
– Jag känner: JA! Ge mig en app, låt mig bli en robot! Allt förändras och vi måste våga testa, prototypa och förändra vårt mindset. Ju mer nytt vi tänker, ju bättre kan vi leverera till våra kunder. Då behövs det ett nyfiket, transparent och autentiskt ledarskap, säger Klara Adolphson.

Klara Adolphsons erfarenhet är att chefer blir mer och mer stressade över allt som ska hinnas med och att en ledarskaps-app skulle kunna bidra till att lösgöra värdefull tid.
– Det som är viktigast, och som det finns allra minst tid för, är att vara närvarande, se medarbetarna och ta de där svåra samtalen, menar hon.

Delar gärna ledarskapet
Gustaf Haag delar sitt ledarskap som ordförande i Scouterna med en annan person. Han får ofta frågan hur det är att vara två på toppen, i fall det inte vore enklare med en enda person som bestämmer.
– I vår kultur så finns det ingen topp, vi jobbar i agila team, eller patruller som vi kallat det sedan 1907. Där betraktar vi ledarskapet som något mer än att fördela resurser och peka med hela handen. Det handlar om att ta vara på allt som finns i den här gruppen och ser till så att alla gör sitt absolut bästa för att nå våra gemensamma mål.

Gustaf Haag anser att det är positivt med möjligheten att kunna dela på uppgifterna med en annan person, men välkomnar också möjligheten att automatisera vissa delar av chefsskapet. Det skulle nämligen frigöra tid för ledarskapet, det som Gustaf Haag tycker är det allra viktigaste.
– Ledarskap för mig som kommer från en idéburen organisation handlar om mötet med människor. Har man ett värdebaserat ledarskap så går det att få med sig sina medarbetare och människor i sin omgivning genom att vara visionär, modig och omtänksam. Det kan vi inte koda in i en dator, säger Gustaf Haag.

Utmaningar när ledarskapet digitaliseras
Monica Lindstedt, grundare och ordförande på Hemfrid och ordförande för Företagarna slår också hon bort tanken på ett helt igenom digitalt ledarskap. Hon menar att algoritmer är för dumma för att leda människor.
– Det här digitaliserade algoritm-tänket fungerar när man ska sortera väldigt mycket data, men algoritmen är inte kreativ och den kan inte tänka framåt. Känsla slår alltid logik och kultur slår alltid strategi. Har man inte den insikten så kan man digitalisera hur mycket man vill, men inget kommer att hända, säger Monica Lindstedt.

Ulf Lindberg, vd på Enhancer AB, har jobbat med ledarskapsfrågor i många år. Han menar att de viktigaste komponenterna i ett framgångsrikt ledarskap är framsynthet, förmågan att måla upp en vision och att vara tydlig med vad som ska göras i verksamheten.
– Problemet för många it-konsulter idag är att deras kunder saknar helhetsgreppet, att deras beställar- och kravfunktioner inte vet vilka krav de ska ställa och att företagsledningarna inte är involverade i arkitekturen i tillräckligt hög grad för att de i slutändan ska kunna utnyttja teknologin. Varje organisation behöver identifiera var de är på väg för att veta vilken arkitektur som behövs och vilket stöd som finns att få, säger Ulf Lindberg.

Nya system kräver kompetensutveckling
Ann-Sofi Sjöberg, teamchef TCO och expert på arbetsmiljö och omställning, är nyfiken på vad som kommer att hända på området för digitaliserat ledarskap under de kommande åren.
– I framtiden kommer vi vara både uppdragsgivare och uppdragstagare, vi kommer vara chefer ibland och medarbetare ibland. Allt kommer att se annorlunda ut. En viktig grund är att vi ska ha schyssta arbetsvillkor även i framtiden, säger Ann-Sofi Sjöberg och tillägger skämtsamt att det kanske kan bli aktuellt med kollektivavtal för algoritmer i framtiden.

Hon menar också att när den digitala utvecklingen går framåt blir det allt viktigare att fundera över vad medarbetarna har för behov för att kunna hänga med. Hon påpekar att exempelvis vissa äldre medarbetare har svårigheter att lära sig de nya it-system som implementeras på arbetsplatser i dag.
– Då måste vi se till att folk får kompetensutveckling mitt i livet. På så vis tillfaller vinsterna av utvecklingen inte bara några få individer, säger Ann-Sofi Sjöberg.

Lära maskinerna att lära oss
Klara Adolphson menar att maskinerna kommer att kunna bidra även på det mänskliga planet framöver, att de till och med skulle kunna bli mer empatiska över tid.
– När det är snabba förändringar i samhället så plattas hierkierna ut eftersom vi behöver komma närmare varandra och prata mer. Ju mer vi pratar med varandra digitalt, ju mer data kommer in i de här smarta maskinerna och ju bättre blir de på det vi behöver ha hjälp med. Det är vi som programmerar dem, inte tvärtom, påminner Klara Adolphson.

Chefer måste göra sig relevanta
Devin Fidler menar att ledande befattningshavare måste vakna upp och börja delta i konversationen om framtidens arbetsliv.
– Vi behöver verkliga lösningar som förbättrar arbetsmiljön, ökar sysselsättningen, förbättrar arbetstagarnas möjligheter och erbjuder en högre grad av flexibilitet. Precis som för alla andra står nu cheferna inför möjligheten att antingen hjälpa till och bygga dessa lösningar, eller passivt titta på när automatiseringen gör deras roller överflödiga.


Filmklipp på Futurions Youtubekanal:

Hela seminariet

Intervju med Monica Lindstedt, grundare och ordförande Hemfrid och ordförande Företagarna
Intervju med Ulf Lindberg, vd Enhancer AB
Intervju med Klara Adolphson, senior rådgivare och ledarskapsexpert
Intervju med Ann-Sofi Sjöberg, teamchef TCO och expert på arbetsmiljö och omställning
Intervju med Gustaf Haag, ordförande Scouterna