Skip to main content

Se igen: Anne-Marie Eklund Löwinder om digital integritet

Var medveten om att allt du gör i arbetsgivarens verktyg och nätverk loggas, och se till att du vet vad du får och inte får göra. Det var Internetstiftelsens säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinders budskap till arbetstagare när hon gästade Futurion och DigitAlmedalen i somras. 

Anne-Marie Eklund Löwinder, foto: Internetstiftelsen

Anne-Marie Eklund Löwinder är den enda i Sverige – och den enda kvinnan i världen – som har nyckeln till internet. Det innebär att hon ansvarar för en av de 14 krypteringsnycklar som skyddar det viktiga domännamnssystemet som säkerställer att vi hamnar där vi ska hamna när vi surfar på internet. Som en av Sveriges främsta experter på internetsäkerhet är hon högst medveten om att teknikutvecklingen leder till allt fler kränkningar av den personliga integriteten, inte minst i arbetslivet.

– Möjligheten att samla in data om hur du beter dig på jobbet, hur snabbt du skriver, hur du går från a till b eller ofta du går på toa, har funnits länge. Nu kan den aggregeras och med hjälp av algoritmer kan vi få fram beteendemönster, både på önskvärt beteende och på avvikande, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Att de tekniska möjligheterna finns är en sak men hur den används och tillåts användas är en annan. Därför välkomnar Anne-Marie Eklund Löwinder en ökad debatt om personlig integritet i arbetslivet och hur den värnas. Arbetstagare behöver bli mer medvetna om att all verksamhet som pågår i arbetsgivarens verktyg och nätverk loggas och hur den kan användas.

– Bara för att det går att göra något är det inte säkert att man bör, eller att man får. Diskussionen om personlig integritet har till exempel lett till att de stora teknikdrakarna har tagit på sig ett visst ansvar och börjat tillåta integritetsinställningar, säger hon.

I framtiden kommer allt som går på el vara uppkopplat och det kommer inte finnas någon hejd på innovationerna som utnyttjar tekniken för att göra vårt samhälle smartare, menar Anne-Marie Eklund Löwinder. Men man måste ha med i bakhuvudet att ambitionen alltjämt är att tjäna pengar och det ligger inte i innovatörernas intresse att tänka på säkerheten och värna användarens integritet om det inte är någon som efterfrågar det.

– Men jag tycker inte att man ska vara orolig, man ska vara intresserad och sätta sig in i problematiken och våga ifrågasätta och vara skeptisk. Alla har olika känsla för personlig integritet, och det skiljer sig också mellan olika sammanhang, till exempel om du är hemma eller på jobbet.

Titta på hela intervjun med Anne-Marie Eklund Löwinder här!

Vill du veta mer om hur digitaliseringen påverkar vår integritet i arbetslivet? Missa inte Futurions podd Datadriven.