Per Schlingmann i Futurions Poddcast: ”Framtidens Sverige bygger vi på nyfikenhet”

By 17 november, 2017september 3rd, 2018Podcast, Aktuellt

Vi befinner oss i en fas av ständig förändring vilket kräver ständig utveckling. Både för individer, företag och organisationer. Och en förutsättning för det är nyfikenhet. Det menar framtidsspanaren, föreläsaren och konsulten Per Schlingmann när Futurions Podcast Framtidens färdigheter springer på honom i vimlet på Kvalitetsmässan i Göteborg. 

Nyfikenhet i fokus när Futurion fångar Per Schlingmann på Kvalitetsmässan i Göteborg.

När det gäller den egna nyfikenheten går det i vågor för Per Schlingmann. Med sin andra skönlitterära bok på gång är det just nu gestaltning, dramatisering och kreativt skrivande som fångar hans nyfikenhet. Hur vi i Sverige skall bli bättre på att prioritera den nödvändiga nyfikenheten hos individer och organisationer är svårare. Per Schlingmann riktar kritik mot att ”allt ska mätas”.
– Att mäta är bra, men mäter man för mycket så styrs man också väldigt mycket av mätningarna, vilket i sin tur kan hämma utveckling och förnyelse, menar han.

Politiska reformer för ökad nyfikenhet blir svårt. Det kommer blir för mycket uppifrån och ner tror Per Schlingmann, som ju själv har ett långt förflutet inom politiken.

Nyckel till livslångt lärande
Per Schlingmann ser nyfikenheten som ett fundament i det livslånga lärandet där trenden är att det är jag som individ som får ta ansvar för en stor del av min egen kompetensutveckling.
– Det egna sökandet och nyfikenheten i kombination med modet att utmana sina egna uppfattningar och kompetens blir avgörande blir avgörande för att klara kompetensutvecklingen.

I den pågående omställningen av arbetsmarknaden till mer av frilansekonomi och mer disruptivitet så får vi en ökad dynamik, men också svårare att bygga företagsstrukturer och kulturer, menar han. En utveckling som säkert kommer ge upphov till nya system och lösningar. Hur dessa system kommer att se ut är dock svårare att säga.

Trygghet en förutsättning
En grundläggande förutsättning för nyfikenhet är trygghet. Trygghet att våga testa nytt och att utmana. Och trygghet har, som Per Schlingmann uttrycker saken, ”en klar politisk dimension” där en av de riktigt stora framtidsutmaningarna är den tilltagande polariseringen. Både i samhällsdebatten och på arbetsmarknaden där han ser framväxten av en tudelad arbetsmarknad, där en grupp kommer att ha stimulerande, globala och välbetalda jobb, medan en annan grupp kommer tvingas ”stapla jobb på varandra” för att kunna försörja sig.
– Här tror jag att nyfikenheten och utrymmet att utnyttja nyfikenheten kommer att vara en vattendelare, säger han. Alla framgångsrika företag och organisationer idag har nyfikenheten gemensamt. Utan den stannar man upp och fastnar i utvecklingen.

Skolan måste stimulera nyfikenhet
Han refererar till en färsk UNESCO-studie som uppmärksammats av World Economic Forum som pekar på hur utbildningssystemet riskerar att ta död på barns naturliga nyfikenhet. Föräldrarollen och uppfostran kan leda till att vi kväver den medfödda nyfikenheten om vi hela tiden kräver att barn skall tänka på konsekvenserna av sitt handlande. Men en skola som kombinerar bildningsidealet med en god portion nyfikenhet kommer att lyckas väl. Och på sitt sätt är en god bildning en del av den grundtrygghet som också främjar nyfikenheten.

Erfarenhet inte allt
I rollen som rådgivare till företag slås Per Schlingmann av hur högt vi värderar erfarenhet – av precis det som företaget redan gör idag – när vi rekryterar nya medarbetare. Istället borde vi leta mer efter kompletterande erfarenhet från sånt som kan tillföra nya perspektiv till verksamheten. Han ser en växande insikt hos många små och unga företag, men utmaningen ligger i att förändra kulturen i större bolag och offentliga verksamheter. Den strukturomvandling vi ser nu, både i Sverige och globalt, leder till att vi kommer att få allt färre stora bolag och allt fler små, där också små företag lär större och yngre medarbetare blir förebilder för äldre, när det gäller anpassningsförmåga och flexibilitet.
– Den perspektivförskjutningen märker jag att många stora bolag är väldigt intresserade av. Man köper start ups och flyttar ut olika delar av verksamheten till start up-miljöer för att få fart på sin innovation och utveckling, säger Per Schlingmann.

Även offentliga verksamheter kommer att behöva experimentera och testa sig fram på ett helt annat sätt än idag. Utmaningen blir att övervinna det motstånd som finns, inte minst hos skattebetalande medborgare, mot skattefinansierad experimentverksamhet…

Lyssna på avsnittet här: