Skip to main content

Nytt avsnitt av Datadriven: ”Arbetsmiljöfrågan kommer in för sent”

By 4 december, 2020april 27th, 2021Aktuellt, News, Okategoriserade, Podcast, Samtal & möten

Digitaliseringen handlar främst om fördelar för användarna, och för lite om medarbetarna som använder tekniken. Det säger arbetsvetenskapsforskaren Carin Håkansta i Futurions podd Datadriven, och ger också en förklaring till varför.

– Digitaliseringen är så viktig för utvecklingen framåt i alla organisationer. Men arbetsmiljöaspekten, hur digitaliseringen påverkar medarbetarna som ska använda den digitala tekniken, det talas det inte särskilt mycket om, säger Carin Håkanska, som forskar i arbetsvetenskap på Karolinska instiutet och Karlstads universitet.

Därför leder hon just nu ett projekt med syfte att utreda hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön för medarbetare inom kommunal verksamhet. Forskningsprojektet ”Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö” inleddes i år vid Karlstad universitet och ska pågå i tre år.

Första steget i projektet är att utreda om arbetsmiljön beaktas när digitala verktyg upphandlas och implementeras i verksamheten. Inte i särskilt hög grad, har det visat sig. Det finns ett tydligt glapp mellan digitaliseringsarbetet och arbetsmiljöarbetet.

– Kommunerna får tydliga signaler från SKR och regeringen att de förväntas digitalisera verksamheten. Men i de signalerna sägs i princip ingenting om medarbetarnas arbetsmiljö. Det vi märker i organisationerna är därför att digitalisering är en viktig strategisk fråga på högsta ledningsnivå, medan arbetsmiljöfrågan delegeras ner till enheterna, säger Carin Håkansta.

Det innebär att när man fattar beslut om digitaliseringsstrategier blir arbetsmiljöfrågan inte beaktad, istället blir det skyddsombuden som får komma in i efterhand och lösa eventuella problem som uppstår i arbetsmiljön. Till exempel att medarbetare känner stress eller oro över den snabba förändringstakten, vilket är en vanlig effekt.

– Man kan ju tycka att om man beaktat arbetsmiljön redan från början, när man gjorde digitaliseringsstrategin och köpte in systemen, så hade man haft ett försprång och fått ett bättre resultat, säger Carin Håkansta.

Lyssna på hela det spännande samtalet med Carin Håkansta här, eller där du brukar lyssna på poddar.