Skip to main content

NY RAPPORT: Är vi för alltid fast i åttatimmarsdagen?

Diskussionen om arbetstid har fått nytt bränsle i och med AI, klimatutmaningen, distansarbete, den stora bilstrejken i USA och en uppmärksammad brittisk studie om fyradagarsvecka. Samtidigt finns risker med förkortad arbetstid. Nu presenterar Futurion en ny rapport om arbetstid – nuläge och framtidsbilder.

– De flesta människor jobbar och arbetstiderna styr den dagliga tillvaron i hög grad. Samtidigt ser de tekniska förutsättningarna och samhällets behov helt annorlunda ut i dag än när 40-timmarsveckan infördes på 1970-talet. Kanske är det hög tid att uppdatera synen på ”normal” arbetstid, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

För att bidra till en diskussion om dessa frågor har tankesmedjan gett Mats Essemyr, doktor i ekonomisk historia, i uppdrag att skriva rapporten ”Är vi för alltid fast i åttatimmarsdag?”, som innehåller både en nulägesbeskrivning och framtidsbilder.

– Många upplever hög arbetsbelastning och stress i arbetslivet, och det leder inte sällan till ohälsa och sjukskrivningar. Den tekniska utvecklingen gör att många arbetsuppgifter redan kan utföras av maskiner och artificiell intelligens. Frågan är om vi då väljer att gå ned i tid snarare än att ta ut produktivitetsökningen i pengar, säger Ann-Therése Enarsson.

Rapporten analyserar arbetstidsfrågan ur flera perspektiv, som vem som har makten över arbetstiden, arbetstidslagen, arbetsmarknadens parter, EU, effekterna av arbetstidsförkortning samt politikens roll. Avslutningsvis presenteras några idéer för vägen framåt.

– Frågan om arbetstid handlar inte minst om makt. Vem är det egentligen som ska bestämma över hur mycket vi behöver eller får arbeta? Är det arbetsgivarna, staten, EU, facket eller den enskilde? Och har det gränslösa arbetslivet gjort arbetstidsbegreppet irrelevant? Jag frågar mig, är det möjligt att korta arbetstiden – och är det önskvärt? säger Ann-Therése Enarsson.

Om rapporten

”Är vi för alltid fast i åttatimmarsdag?” är skriven av arbetstidsexperten Mats Essemyr på uppdrag av Futurion. Rapporten innehåller en omfattande beskrivning av regelverket kring arbetstider och hur detta har vuxit fram, samt presenterar möjliga framtidsbilder.