Skip to main content

Ny idéskrift: Kan chefen bli en app?

By 7 juni, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Forskning & fakta, Rapporter

Gå från pyramid till plattform och dela på talangerna. Robotisera chefskapet och låt den mänskliga chefen vara ledare. Så sammanfattas insikterna från Futurions nya skrift Kan chefen bli en app?

I Futurions skrift Kan chefen bli en app? kommenterar sex ledarskapsexperter digitalisering och framtidens ledarskap. Den bild som ges är att behovet av både kreativitet och beslutsförmåga inte kommer att minska, men det tidskrävande administrativa delarna av chefskapet borde kunna digitaliseras och effektiviseras.

I grunden handlar det om, mer nu än tidigare, att ha förmågan till förändring. Skriften landar i tre övergripande insikter:

Gå från pyramid till plattform – utnyttja den digitala tekniken till att bygga mindre hierarkiska organisationer.
Robotisera chefskapet och låt chefen vara ledare – digitaliseringen gör oss till bättre ledare. Och chefer.
Dela på talangerna – med digitaliserade plattformar kan fler göra det de är riktigt bra på, på flera ställen samtidigt!

Läs och ladda ner skriften som pdf här

 

Är svenska folket reda att ha en robot eller app som chef? Vi bad Novus undersöka allmänhetens inställning. Ta del av den undersökningen här.