Skip to main content

Maria Rankka, Stockholms handelskammare, i Futurions podcast: ”Vi behöver kompetensmässig flerspråkighet”

By 23 januari, 2018september 3rd, 2018Aktuellt, Podcast

Talang, tech och trade. Det är vad framgångsrika städer och regioner har gemensamt. För att klara den internationella konkurrensen måste Stockholm och Sverige fortsätta att stimulera nyfikenhet och ständigt lärande. Och samtidigt öka flerspråkigheten. Fler måste börja prata matematik. Det säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare när hon gästar Futurions Podcast Framtidens färdigheter.

 

Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, flankerad av Per Lagerström och Ann-Therese Enarsson.

Att se till att skaffa sig framtidens färdigheter är bland det allra viktigaste. Både för medborgare, företag och länder menar Maria Rankka. I rollen som vd för Stockholms handelskammare har hon de senaste åtta åren funderat mycket över vad det är som gör vissa städer eller regioner konkurrenskraftiga och attraktiva.
– På engelska blir det en snygg aliteration av det som krävs, förklarar Maria. Det handlar om talent, tech och trade. Har en stad en bra talangpool, hög kompetens inom teknikområdet och en öppenhet för handel, så står den sig stark i konkurrensen.

Hård konkurrens utmanar självbilden
Hennes mission som vd för Handelskammaren är att även om vi i Sverige är bra, så finns det många andra länder och regioner som också gör bra saker, och som många gånger rör sig snabbare.
– Min mardröm är att vi ska bli som feta katter, säger hon. Nöjda och lite lata.

Hon hänvisar till ett besök på MIT i Boston och där chefen för Broad Institute dels efterlyste en kritisk massa av fler kunniga på AI-området, men framförallt pekade på behovet av kompetensmässing flerspråkighet.
– Fler måste prata matematik och behovet av multikompetenta personer som kan kombinera tekniskt kunnande med andra kompetenser är stort, säger Maria.

Programmeringskommission
Idag är programmerare det vanligaste yrket i Stockholmsregionen. Men behovet av både spets och bredd är stort. Tillsammans med Stockholms stad tog Handelskammaren därför initiativ till Programmeringskommissionen som nyligen avslutade sitt arbete.
– Kommissionen hade till uppgift att titta på vad som krävs för att vi ska få den kompetens som våra företag behöver. Både på kort och lång sikt. Samarbetet med Stockholms stad tycker jag är ett jättebra exempel på offentligt och privat samarbete, säger Maria.

Återigen nämner Maria behovet av att fler kan prata matematik och hon har själv föreslagit att SFI-kurserna också kompletteras med PFI – programmering för invandrare. Kanske är matematiken ett viktigare språk än svenskan?

Healthtech och nyfikenhet bygger framtiden
På frågan om hur Stockholm står rustat inför framtiden så framhåller Maria Rankka ännu en gång att utgångsläget är gott, men att det finns massor att förbättra. Och det är ingen motsättning. Tvärtom.
– Har vi bara en god regional självkänsla, då kan vi också bättre ta till oss behoven av förbättring och behöver inte förhäva oss och våra prestationer.

Den största potentialen när det gäller regionens framtida konkurrenskraft ser hon i korsningen mellan Life science och teknik eller health tech som det också brukar kallas. Där står vi starka och har många komparativa styrkor. Men den regionala självkänslan och självbilden får sig ibland nyttiga törnar. Ett exempel är när det EUs läkemedelsmyndighet hamnade i Amsterdam och inte i Stockholm. Trots att företrädare för Stockholms stad och regeringen tyckte att vi borde varit det självklara valet.
– Vårt internationella varumärke är för svagt. Det måste vi jobba jättemycket på.

För att klara det livslånga lärande som enligt Maria nu börjar gå från klyscha till strategisk framgångsfaktor måste vi fortsätta att stimulera nyfikenheten. Både hos företag och individer. Vi måste orka och vilja lära oss nya saker, menar hon.
– Vi behöver en svensk modell för livslångt lärande där individer, företag och det offentliga delar på ansvaret. Jag vet inte hur den modellen ska se ut, men den behövs.

Staden en innovation som gjord för innovationer
Föga överraskande, men med emfas, lyfter Maria Rankka avslutningsvis fram staden som en ”genial uppfinning”, där stadens täthet gör möten möjliga och där innovationer hela tiden uppstår. Hennes vision för Stockholm är att erbjuda den stora stadens utbud, men ha den mindre stadens smidiga logistik och infrastruktur.
– Även här har vi en bra utgångspunkt, men massor att jobba på. Vi måste vara på tå!

 

Lyssna på avsnittet här: