Skip to main content

Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry, i Futurions Podcast: ”Kompetens är den bästa framtidsinvesteringen”

By 7 juni, 2018september 3rd, 2018Aktuellt, Podcast

Edtech är bransch som växer så det knakar. Och den största tillväxten sker inte inom den formella utbildningen, utan i arbetslivet. De bolag som vill vara relevanta om 5 år måste investera i sina medarbetares kompetens, säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry, när hon besöker Futurions Podcast Framtidens färdigheter för ett samtal om livslångt och arbetsplatsnära lärande.

Ur ett globalt perspektiv har fler människor tillgång till utbildning än någonsin tidigare. Och på platser där det kanske saknas både skolor och lärare så gör digitala edtech-verktyg att kunskap och utbildning blir tillgänglig. Jannie Jeppeson berättar att  tillväxten inom edtech globalt motsvarar ett nytt universitet per dag.
– I Kina, där en stor del av utvecklingen sker, finns ett universitet med över 3 miljoner inskrivna studenter.

Det här är ett perspektiv som förstås är en utmaning för ett små länder med åldrande befolkning. Och Jannie Jeppesen menar att vi i Sverige behöver höja vår digitala kompetens inom alla sektorer, men att vi också måste värna det vi verkligen är bra på –  mjuka kompetenser.
– Det är vår förmåga till innovation som gjort att vi klarat finanskriser bättre än många andra länder, men det kräver också en fortsatt satsning på kompetensutveckling och här ser jag att vår folkbildningstradition är en enorm resurs.

Hållbarhets- och kompetensredovisningar
Det är många som pratar om humankapital och livslångt lärande, men Jannie Jeppesen tycker fortfarande att hon saknar allvaret och mätbarheten i kompetensutvecklingen.
– Precis som företag har hållbarhetsredovisningar, borde de redovisa hur de investerar i sin kompetens. Hur ska jag som investerare annars veta om ditt bolag är relevant om fem år? frågar hon retoriskt.

Hon tar amerikanska AT&T som exempel där bolaget uppmanade sina anställda att de skulle ägna 5 timmar i veckan åt att fortbilda sig. Ett stort produktionsbortfall på kort sikt, men en långsiktig investering för bolaget. Precis det mindset som behövs.
– Det fina med det här exemplet är att företaget också erbjöd skräddarsydda utbildningar via Udacity så att kravet på fortbildning följdes upp med konkreta åtgärder.

Futurions vd Ann-Therese Enarsson fyller i och pekar på undersökningar från bland andra Finansförbundet som visar att det bara är 4 av 10 som faktiskt genomför den fortbildning som är planerad. Tidsbrist och motivation är de stora bovarna i dramat.
– Vi som sysslar med utbildning måste bli bättre på att koppla insatserna till bolagens ”hårda siffror” och visa på vilken return on investment det faktiskt ger, säger Jannie Jeppeson. Vad är effekten? Koppla insatserna till faktiska data så kommer företagsledningar att prioritera detta mer.

AI ökar individanpassningen
Med ny teknik för utbildning och alla de stora förhoppningar som knyts inte minst till AI, kommer det att ske stora förändringar i hur vi lär ut saker. Däremot inte hur vi lär oss. För om det är någonting som är konstant i en föränderlig och högteknologisk värld så är det hur vi människor lär oss saker.
– Tidigare har vi många gånger haft en design av kurser och utbildningar som inte varit funktionellt, konstaterar Jannie Jeppesen. Vi har ett samhällskontrakt som innebär att vi tycker att utbildning är bra. Men med hjälp av AI kommer vi i framtiden kunna träffa mycket mera rätt med våra olika insatser. På så sätt blir faktiskt AI lärarens bästa vän och utbildning i olika former mycket mer anpassad till individen.

Soft skills och samarbete är framtiden
Ann-Therese Enarsson hänvisar till studier där företag tillsammans med digitala färdigheter också rankar förmågan att samarbeta väldigt högt. Och just samarbete är något som Podcasten ägnade ett helt avsnitt åt tillsammans med Oskar Henriksson, från Psykologifabriken.

Jannie Jeppesen ger ett exempel där edtech-verktyg som för in små inslag av sk soft skills i sin utbildning också kan ge stora effekter. Ett exempel är ett bolag som kompletterade instruktioner för produktuppdateringar för servicetekniker med kundbemötande och kommunikation, vilket gjorde att servicetekniker inte bara ägnade sig åt tekniken, utan lika mycket åt kundens behov och förståelse – vilket i sin tur ledde till ökad försäljning till samma kunder. Ett bra exempel på hur framtidens mjuka färdigheter möter dagens tekniska kompetens.

Lyssna på avsnittet med Jannie Jeppesen här: