Skip to main content

Futurion lyfter robotchefen på Kvalitetsmässan i Göteborg

By 26 oktober, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Samtal & möten

Med fokus på det framtidens arbetsliv och det digitaliserade ledarskapet medverkar Futurion i samarbete med fackförbundet Vision med två seminarier på årets Kvalitetsmässa i Göteborg.

Robotchefen gör framtidens arbetsliv mer mänskligt, eller?
Tisdagen 14/11 kl 10:50 – 11:50

Digitalisering, automatisering och robotisering förändrar arbetslivet. Redan i dag är det möjligt att automatisera chefsfunktionen och intelligenta beslutsstöd gör det möjligt att bygga mindre hierarkiska organisationer. Nu vi har chansen att tänka om, organisera arbetet mer effektivt och göra arbetslivet mänskligare. Företag, organisationer och medarbetare behöver hitta lösningar för att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Ann-Therese Enarsson medverkar i ett samtal tillsammans med Veronica Magnusson, ordförande Vision, Frida Boisen, digital chef Bonnier Tidskrifter och Joakim Jardenberg, förändringsledare välfärdsteknik Sveriges Kommuner och Landsting.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.

 

Framtidens arbetsplats för alla – vad innebär det och vad är chefens roll?
Onsdagen 15/11 kl 08:30 – 09:50
Tillvaron på våra arbetsplatser kommer att förändras allt snabbare. Orsakerna är flera men digitaliseringen, globalisering och inte minst ökad mångfald är tveklöst framträdande. Invanda kulturer och vanor utmanas av nya. Under seminariet diskuterar vi ledarskap som främjar att det gemensamma tillvaratas samtidigt som vi värderar olikheter högre. Hur ser framtidens arbetsplatser ut där vi använder det nya, samspelar för att nå uppsatta mål och alla medarbetare, oavsett bakgrund, trivs och känner att de kan vara sig själva?

Ann-Therese Enarsson medverkar i ett samtal Frida Ohlsson Sandahl, författare, Pirjo Lahdenperä, professor Mälardalens högskola, Jonny Lettisen, enhetschef Stockholm Stad och Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Seminariearrangör: Vision.