Skip to main content

Delat land – delad framtid? – webbsändning från seminarium den 6/3

Hur skiljer sig synen på framtidens jobb mellan stad och landsbygd? Mellan män och kvinnor? Och hur påverkar det oro och stress över framtiden? Den 6 mars bjöd Futurion in till samtal och presentation av rapporten Delat land – delad framtid?  Om attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon.

Delat land - delad framtid? Om attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon

Klicka på bilden för att se fler bilder från seminariet (Foto: Lina Nyberg)

I samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet följer Futurion svenska folkets syn på förändringar på arbetsmarknaden. Årets rapport fokuserar på stress och oro i arbetslivet. Skillnaderna mellan stad och landsbygd och mellan män och kvinnor är stor.

Vad betyder dessa skillnader för vad vi i Sverige bör förändra så att arbetsmarknaden möter framtidens utmaningar för alla, i hela landet?

Se rapportpresentationen och samtalet här: