Skip to main content

Delat land – delad framtid? Om attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon

By 6 mars, 2019november 26th, 2019Aktuellt, Forskning & fakta, Publikationer

Rapporten Delat land – delat framtid? Om attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon är den andra i raden av rapporter inom ramen för ett samarbete mellan Futurion och SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Rapporten bygger på frågor om två arbetslivsorienterade orosmoln; oron för ökad stress i arbetslivet och oron för osäkra anställningsvillkor. Människors oro för stress i arbetslivet är relativt hög och ligger i nivå med oron för bostadsbrist. Oron för osäkra anställningsvillkor är däremot lägre, men högre än oron för en ekonomisk kris.

Det är tydligt att det finns stora skillnader i oron mellan kvinnor och män, liksom mellan stad och landsbygd och att det sannolikt beror på hur arbetsmarknaden fungerar i allmänhet för dessa grupper. Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor på arbetsmarknaden och drabbas oftare av stressrelaterad sjukdom. Personer boende på landsbygden har också generellt sämre möjlighet att påverka sin arbetssituation. Tilltron till teknikens möjligheter att skapa nya arbetstillfällen är också lägre i dessa grupper.

Känslan av kontroll och inflytande över den egna situationen påverkar attityden till arbetsmarknadens utveckling i stort. Eftersom dessa upplevelser också präglar hur man ser på samhällsutvecklingen generellt är det viktigt att följa opinionen över tid och fundera över vilka slutsatser det går att dra om framtidens arbetsmarknad.

Här finns en pdf-version som passar bra att läsa på skärm (uppslag). 

Här finns en pdf-version som passar bättre för utskrift (enkelsidig).