Skip to main content

Carl Frey, Oxford Martin School, i Futurions podcast: ”Digital transformation sker inte över en natt”

By 28 mars, 2018september 3rd, 2018Aktuellt, Podcast

Den digitala transformationen går fortare än tidigare teknikskiften. Men den sker inte över en natt. Vi har tid på oss att skaffa oss de färdigheter och kompetenser som krävs på framtidens arbetsmarknad. Det säger den ledande automatiserings- och arbetsmarknadsforskaren Carl Benedikt Frey när han gästar Futurions podcast.

Carl Frey är ansvarig för the Programme on Technology and Employment vid Oxford Martin School och tillsammans med professor Michael Osborne publicerade han den uppmärksammade och flitigt citerade studien om hur stor andel av innehållen i jobben på den amerikanska arbetsmarknaden som går att automatisera. Studien The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? visade bla att 47% av innehållet i jobben kan komma att automatiseras inom 20 år är den siffra som ligger till grund för ett nästan oändligt antal nyhetsartiklar som hävdar att ”hälften av jobben kommer att försvinna”.

Transformation tar tid
Men riktigt så enkelt är det inte, menar Carl Frey själv. För även om den digitala transformationen kommer att gå fortare än tidigare teknikskiften, så är det ingen förändring som sker över en natt. Det tar alltid tid innan ny teknik kan implementeras och göras lönsam.
– Organisationsstrukturer tar längre tid att förändra än vi tror, menar Carl Frey. Även om tekniken egentligen redan finns tillgänglig.

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, fyller på med att vi som människor också tar längre tid på oss att anamma förändringar och hänvisar till studier  som visar att många företagsledningar inte på allvar har koll på digitaliseringen.
– Det är inte bara systemen som tar tid på sig, konstaterar Ann-Therese. Även vi människor gillar status quo.

Utbildning avgörande
När Carl Frey, som befinner sig i en internationell forskningsmiljö, ombeds jämföra Sverige med andra länder, så framhåller han den generellt höga utbildningsnivån som vår största komparativa styrka.
– En högt utbildad befolkning är nyckeln till framgång, det visar alla studier, säger Carl Frey.

Utmaningen för Sverige, precis som för många andra länder, är att få fart på tillväxt och innovationer utanför de rena storstadsregionerna. Klyvningen mellan stad och landsbygd är ett internationellt fenomen som är svårt att hitta lösningar på.
– Generellt tror jag på att investera i individen istället för i platsen, säger Carl Frey. Utbildning är en resurs man kan ha med sig oavsett vart resan bär i framtiden. En mycket bra framtidsinvestering med andra ord.

Att lära nytt = ett nödvändigt mind set
Hur får man då fart på lärandet och inte minst det livslånga lärandet? Ann-Therese lyfter exemplet Skills future, Singapores försök med personliga vouchers för Moocs och andra digitala utbildningar. Carl Frey beskriver försöket mer som en kampanj för att öka medvetenheten kring behovet till att ständigt lära nytt.
– Vi har skolplikt, men inget tvång för att fortbilda sig, här krävs istället andra incitament för att göra det, konstaterar Carl Frey.

Avslutningsvis avslöjar Carl Frey att det inom kort kommer en uppföljande studie på den banbrytande rapporten från 2013. Över 150 forskare och experter inom machine learning har fått svara på frågor om hur de ser på automatiseringens möjligheter här och nu. En studie som även den säkerligen kommer att få stort genomslag i debatten.

 

Lyssna på avsnittet med Carl Frey här: