Skip to main content

Anders Wallner och utvecklingsledighet i Futurions podcast

By 5 april, 2018september 3rd, 2018Aktuellt, Podcast

Den 27 mars presenterades utredningsförslaget om så kallad utvecklingsledighet. Ett förslag som fått stor uppmärksamhet. Utredare Anders Wallner välkomnar den konstruktiva kritiken som följt i förslagets spår. ”Det var precis här vi ville landa”, konstaterar han nöjt när han gästar Futurions podcast Framtidens färdigheter.

Anders Wallner, bland annat med ett förflutet som partisekreterare för Miljöpartiet, gillar nämligen politiska processer. Och det är vad han hoppas att Utredningen för hållbart arbetsliv över tid kan bidra till.
– När vi startade den här utredningen förekom ingen dialog mellan arbetsmarknadens parter i frågan om kompetensutvecklingen, konstaterar han. Nu är processen igång, och jag tror att det behövs någonting konkret för att knuffa igång dialogen.

Fel svar på rätt fråga
Även Futurion har sällat sig till kritikerna av förslaget med utvecklingsledighet, bland annat i en debattartikel av Ann-Therese Enarsson i Dagens Samhälle. Men Anders Wallner kallar den rubriken och invändningen ”perfekt”. Det visar återigen att utredningen adresserar någonting viktigt, menar han, men att detaljerna i förslaget går att skruva på.

Ann-Therese Enarsson är noga med att ge en eloge för det ärliga och ambitiösa försöket att hitta en lösning på en av arbetsmarknadens viktigaste framtidsfrågorna – den om hur vi ständigt skaffar oss ny kompetens.
– Det jag vänder mig emot är tanken om att det går att ta time out och på så sätt kompetensutveckla sig. Det livslånga lärandet måste ske hela tiden och mycket närmare arbetslivet, säger hon.

Kombinera jobb och fortbildning
Även TCO har kritiserat förslaget och menar att det behövs en ökad flexibilitet, eftersom de flesta av TCOs medlemmar hellre skulle gå ner på deltid och kombinera detta med olika typer av kompetensutveckling.
– Jo jag har förståelse för TCOs ståndpunkt, säger Anders Wallner. Men från arbetsgivarsidan ser man stora problem i att kunna rekrytera vikarier på deltid. Det är svårt att hitta en lösning som passar för alla.

Omställning i fokus
Förslaget med utvecklingsledigheten sätter tydligt fokus på just omställning. Mycket av idén tar fasta på att ge fler människor mitt i yrkeslivet en möjlighet att byta både spår och karriär. Anders Wallner återkommer under samtalet till att det i utredningens kontakter med arbetsmarknadens parter varit just omställning som varit den röda tråden.

Enligt utredningens förslag är det Arbetsförmedlingen som i slutändan skall bedöma om den sysselsatta uppfyller kvalificeringsvillkoren och om ledigheten används till att stärka individen på arbetsmarknaden. Ett förslag som även det kritiserats av parterna. Här ser även Anders Wallner ett problem.
– Den egentliga coachningskompetensen finns ju snarare hos omställningsorganisationerna, men även de verkar ju ganska branschspecifikt och vi saknar i Sverige en instans som med ett bredare perspektiv skulle kunna lotsa folk vidare till nya yrken, karriärer och branscher.

Från politik till polis
Personligen är Anders Wallner själv inne på en omställning i karriären. Han har lämnat rollen som partisekreterare bakom sig och pluggar nu på Polishögskolan. Även där ser han flera bevis för hur värdefullt det är när människor byter spår och refererar till fd jurister, beteendevetare och socialsekreterare, som nu utbildar sig till att bli polis.
– Det är ju alldeles uppenbart att de kommer att ha nytta av sina tidigare erfarenheter och utbildningar även i rollen som polis, konstaterar Anders Wallner. Dom kommer att bli bra poliser. Och det kommer även de ”22 åriga lumparkillarna” som jag pluggar med att bli.

 

Läs mer om Utredningen för hållbart arbetsliv över tidutredningens egen webbplats.

 

Lyssna på avsnittet med Anders Wallner här: