Skip to main content

Se webbsändningen från rapportsläppet av ”Om facket inte fanns”

By 2 februari, 2020maj 29th, 2020Livesändningar & intervjuer

Den 31 januari presenterades rapporten ”Om facket inte fanns – en kontrafaktisk analys”. Det är en analys som visar fackföreningsrörelsens påverkan på samhällsekonomi och privatekonomi. Futurion gav analysföretaget WSP i uppdrag att genomföra en så kallad kontrafaktisk studie av hur Sverige hade sett ut om det inte hade funnits några fackföreningar.

Se hela webbsändningen från den 31 januari när rapporten presenterades i Stockholm. I sändningen medverkar Tore Englén från WSP, Gulan Avci (L), förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, TCO:s ordförande Therese Svanström, Carl Melin, forskningschef på Futurion och Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion. Samtalsledare var Carl-Fredrik Johansson.

Om facket inte fanns – presentation av rapport och panelsamtal

Teknikutvecklingen förändrar förutsättningarna för såväl samhälle som arbete. Nya krav ställs på politiken och arbetsmarknadens parter. I Sverige och andra länder har facken varit viktiga för att hantera trygghet och omställning.För att undersöka hur Sverige hade sett ut utan facklig organisering och partsdialog har Futurion låtit konsultföretaget WSP göra en kontrafaktisk analys som grundas i olika typer av jämförelser.Hur hade Sverige sett ut om facket inte fanns? Vad hade det inneburit för Sveriges inkomstfördelning, löneandel, produktivitet och sysselsättning?Hur skulle det se ut om facket inte fanns? Läs rapporten om fackföreningsrörelsens påverkan på samhällsekonomi och privatekonomi.Läs en kortversion, eller hela rapporten, här: https://futurion.se/om-facket-inte-fanns-en-kontrafaktisk-analys

Publicerat av Tankesmedjan Futurion Torsdag 30 januari 2020