Skip to main content

Så kan robotiseringen ge ett mänskligare arbetsliv

By 24 februari, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Insikt & åsikt

Kan fler robotar och en ökad automatisering i själva verket leda till att vi får ett mänskligare arbetsliv? En arbetsmarknad där vi människor får utnyttja våra komparativa fördelar gentemot maskinerna och odla våra genuint mänskliga färdigheter? Det var utgångspunkten när Futurion bjöd in till workshop om framtidens arbetsliv på Visions Midvintermingel den 21/2.

Seminariets diskussioner och tankar om framtidens färdigheter och kompetenser tolkade av FridaRit.

 

Seminariet inleddes med att Visions ordförande Veronica Magnusson beskrev att många av förbundets medlemmar vittnar om både engagemang och arbetsglädje, men att tempot är högt och att man – framförallt – inte är någon maskin. Som en del i Visions framtidsstrategier ligger att ge medlemmarna förutsättningar att bejaka teknikutveckling och digitalisering, istället för att se det som ett hot. Faktum är att för många av Visions medlemsgrupper kan en ökad automatisering leda till att många monotona och rutinmässiga arbetsuppgifter försvinner – och istället ger mer utrymme för mänskliga färdigheter som social interaktion och kreativitet.

Tre perspektiv på framtidens arbetsliv
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, gav en introduktion och överflygning av framtidens arbetsliv ur tre olika perspektiv; ett digitaliserat chefs- och ledarskap, en växande gig- och plattformsekonomi, samt framtidens färdigheter på en automatiserad arbetsmarknad.

Därefter bröts workshopen ner i tre tematiska delar där deltagarna under ledning av Futurions processledare diskuterade om trender och framtidshypoteser och när saker kommer att inträffa utifrån tidsaxeln snart – sen – aldrig.

Grupperna diskuterade allt från digitala chefer, till den röriga och rörliga gig-ekonomin till framtidens färdigheter, lärande och kompetensbehov.

Digitaliseringen redan ett faktum
Att mycket av digitaliseringens effekter på arbetslivet redan är här är kanske ingen nyhet, och den bilden blev starkt bekräftad när grupperna med hjälp post-it-lappar redovisade gruppdiskussionerna moln-bilder längs en tidsaxel. Väldigt mycket som kommer att prägla framtidens arbetsliv är händer ”snart”.

Att det finns en stark framtidstro hos Visions seminariepublik råder det inte heller någon tvekan om. En klar majoritet av gruppernas bidrag hamnade på den övre halvan på en +/- skala. Att de lite dystopiska framtidsbilderna ”ingen behöver längre jobba” eller ”vi kommer att kunna stoppa utvecklingen” hamnade i kategorin ”aldrig” bekräftar den bilden. Här är det konstruktivt utvecklingsarbete som gäller!

Graphic recording
Att prata framtidsbilder blir ofta abstrakt. Och allt ryms verkligen inte på en post-it lapp. För att bättre fånga upp tankar och idéer och stimulera det fortsatta samtalet dokumenterades diskussionen med sk graphic recording – eller mötes-ritning – där FridaRit sammanfattade seminariet i bilder ritade i realtid.

Se seminariets graphic-recording i ett bildspel här: