Skip to main content

Oskar Henrikson, Psykologifabriken, i Futurions podcast: ”Framtidens färdigheter stavas samarbete”

By 22 november, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Podcast

Många av framtidens färdigheter, sånt som är svårare att robotisera och automatisera, ryms egentligen i vår förmåga att samarbeta. Det menar Oskar Henrikson, vd och grundare av Psykologifabriken i senaste avsnittet av Futurions podcast Framtidens färdigheter.

Oskar Henrikson lyfter samarbete som en framtida kompetens i samtalet med Per Lagerström och Ann-Therése Enarsson.

Det psykologiska gymet Habitud
Tanken bakom Psykologifabriken och det psykologiska gymet Habitud är att vi precis som när det gäller kroppen, även behöver träna våra hjärnor för att må bra och få en fungerande arbetsmiljö. Utifrån nobelpristagaren Elinor Ostroems teorier om mänskliga behov har Oskar tillsammans med kollegorna på Psykologifabriken skrivit boken ”Ensam eller stark”, vilken nu ligger till grund för workshops och arbete tillsammans med både små och stora organisationer och företag.

Feedback avgörande
En nyckel i att få till ett gott samarbetsklimat på en arbetsplats handlar om att få till en bra feed back kultur. Och det handlar lika mycket om att ge som att ta konstruktiv kritik. Ofta handlar svårigheten med feedback om att vi inte blir tillräckligt konkreta.
– Feedback av typen ”du är så engagerad” är ganska meningslös eftersom du inte vet vad du ska göra för att förändra eller förbättra ditt sätt att arbeta. Men med hjälp av små enkla knep kan samma typ av feedback bli mycket mer användbar, säger Oskar Henriksson.

Därför är många av Oskar Henriksons tips både enkla och praktiska. Bland annat använder Psykologifabriken sig av enkla bingobrickor för att göra det hela enkelt och begripligt på ett mer lekfullt sätt. Uppgiften att ”skicka ett feed-back sms till en kollega”, är enkelt att bocka av och lätt att göra till en vana.

Tydlighet allt viktigare
Men hur skapar man en feedbackkultur som främjar samarbete i ett alltmer digitaliserat och globaliserat arbetsliv? Där medarbetare kanske sitter i andra tidzoner, eller jobbar på distans? Tydligheten i vem som ingår i gruppen och vad som är gruppens mål har alltid varit viktigt för att skapa en bra och fungerande arbetsmiljö, men blir i takt med ett mer gränslöst och digitalt arbetsliv, ännu viktigare konstaterar Oskar Henrikson.

Unga(s) värderingar
Ann-Therése Enarsson pekar på att många unga ställer krav på meningsfulla jobb hos arbetsgivare med tydliga och sjyssta värderingar. Men samtidigt är det många unga som nyss kommit ut i arbetslivet som far väldigt illa, med utbrändhet och psykisk stress som följd.
– Ett rent slöseri, menar Oskar Henrikson.  Att först utbilda en person länge och sedan låta den personen slita ut sig alldeles i början av ett långt arbetsliv, är ju ett samhällsekonomiskt vansinne, alldeles bortsett från det mänskliga lidandet.

Bota egoister
För Oskar Henrikson och Psykologifabriken spelar det egentligen inte så stor roll om en person har ett avlönat arbete eller inte. Det viktiga är att öka den psykosociala folkhälsan – och då är arbetsplatser ett bra redskap för att uppnå det. Det är på jobbet vi spenderar stor del av vår vakna tid, vi träffar och umgås med andra människor. Och det är där vi behöver fungera i grupp med andra.

I grunden handlar en hållbar arbetsmiljö om att skapa system som gynnar altruister och botar egoister, menar Oskar Henrikson.
– Om vi både ska minska den psykiska ohälsan och samtidigt ”rädda planeten” så måste vi skapa system som gynnar den som tänker på andra och inte bara på sig själv, säger Oskar Henrikson. Den som är egoist måste tjäna på att bli altruist. Vi måste bota egoisterna helt enkelt!

 

Här kan du lyssna på avsnittet direkt: