Skip to main content

Oro och rädsla – en rapport om svensk arbetsmarknadsopinion

By 9 november, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Forskning & fakta, Rapporter

Det sker hela tiden stora förändringar i arbetslivet. Teknisk utveckling, utbildning, globalisering och demografiska förändringar är bara några av de faktorer som har stor betydelse. Men påverkan går även i den andra riktningen. Vårt arbete och hur det organiseras har stor betydelse för våra liv och därför även för våra värderingar, attityder och beteenden. Det går därför inte att studera arbetslivet isolerat från annat.

I Oro och rädsla – en rapport om svensk arbetsmarknadsopinion [2017:4]redovisar vi resultaten av undersökningen om svensk arbetsmarknadsopinion. Den visar bland annat att det har skett ett kraftigt skifte i tilltron till att den tekniska utvecklingen skapar jobb. Under 2000-talet har uppfattningen ändrats dramatiskt. Svenskarna tror inte, i samma utsträckning som förr, att ny teknik leder till fler jobb. Att ny teknik är bra för Sverige och för jobben är brett förankrat bland politiker och arbetsmarknadens parter. Den synen verkar inte delas av resten av folket.

 

Ett annat område som behandlas i denna rapport är stress vilket har utvecklats till ett stort folkhälsoproblem. Det är också någonting som många svenskar är oroade för. Oron för stress i arbetslivet ligger på samma nivå som oron för bostadsbrist och organiserad brottslighet. Att oroa sig för stress i arbetslivet är ett stressmoment i sig och det riskerar att bli en ond cirkel där stressnivån hela tiden ökar.

 

Om undersökningen
Sedan 2016 samverkar Futurion med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det är en opartisk undersökningsorganisation som sedan 1986 arbetar tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Inom ramen för vår samverkan har vi valt att ställa ett antal frågor som tillsammans mäter pulsen på svenskarna och arbetslivet.

Den här rapporten sammanfattar resultaten från det första året i samarbetet mellan Futurion och SOM-institutet. Vi kommer framöver också att belysa slutsatserna utifrån andra perspektiv. Vi kommer bland annat att fokusera på hur förändringarna i arbetslivet, inte minst automatiseringen, förändrar människors värderingar och vad det betyder för samhället i stort.

 

Ladda ner rapporten som pdf här