Skip to main content

Jobtech och ekosystem blir #goodshitforsweden

By 27 april, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Samtal & möten

När arbetsförmedlare, rekryterare och karriärcoacher samlas till Jobtech Forum är det ett gemensamt ekosystem för framtidens arbetsmarknad som står på agendan. Intresset är stort. Nyfikenheten likaså. Men det är många steg kvar för att på allvar bygga ett system där mångfalden av privata aktörer och arbetsförmedlingens öppna data kan göra alla till vinnare. Även den som söker jobb. 

Futurion hade förmånen att få vara med och leda årets upplaga av Jobtech Forum. Arrangör är Arbetsförmedlingen, men myndighetens logga eller namn förekommer inte någonstans. Tvärtom är hela syftet att sätta fokus på att Jobtech handlar om samhällsnytta och något som skall göra det lättare att erbjuda tjänster som underlättar för folk att söka jobb och företag att hitta kompetens. Oavsett vilken aktör det handlar om. Samtidigt är visionen att hitta ett samspel som även gör privata aktörer som Blocket Jobb, LinkedIn, Stepstone till vinnare i det nya ekosystemet.

Ömsesidigt beroende skapar mervärde
I teknikkonsultföretaget Gartners analys av vad ett gemensamt ekosystem byggt på Arbetsförmedlingens data innebär, blir alla på sikt vinnare. Möjligen de rena annonsplattformarna undantagna. Istället för att bygga små och stora öar, kan nuvarande och nya aktörer utveckla sina tjänster – fast från en högre gemensam nivå.

Enligt Gartners analys är just ekosystem en av nyckelkomponenterna över vad som krävs för att göra lönsamma affärer i en alltmer globaliserad och digitaliserad ekonomi. Dessutom en modell som allt fler branscher nu använder sig av. Gartners definition av ett ekosystem lyder  Ömsesidigt beroende affärsnätverk som erbjuder innovation och produktivitetsfördelar till sina medlemmar genom elektroniskt utbyte.

Och just ömsesidigheten framstår som både framgångsfaktor och en stor utmaning.

Nyfiket branschintresse
I panelsamtalet på Jobtech Forum medverkade Adam Carlson, Head of Product för Blocket Jobb & StepStone på Schibsted, Philip Stankovski, Vd och grundare på jobb-portalen Auranest, Erik Sandström, direktör på AF Digitala tjänster, Oscar Rydman från LinkedIn och Gunn-Elin Åsgren, Senior rådgivare på Arbeids- og velferdsdirektoratet och projektledare för norska Platsbanken.

Det finns ett uppenbart och nyfiket intresse för både Jobtech och vad ett öppet ekosystem kan innebära. Samtidigt en del frågetecken. Flera av aktörerna i panelen representerar stora, etablerade och framgångsrika aktörer som redan idag fritt utnyttjar det som arbetsförmedlingens öppna data erbjuder och kombinerar detta med smarta och användarvänliga tjänster. Att bejaka ett ökat ömsesidigt beroende är inte helt självklart.
– Jag tycker att initiativet så här långt är på rätt väg, säger Philip Stankovski, som själv beskriver sitt Auranest som ”ekosystemets ipren”, en hjälp när saker inte funkar.

Oskar Rydman välkomnar Jobtechs fokus på den så kallade kompetens taxonomi, dvs listningen över vilka kompetenser som finns och som eftersöks. Den kan ingen annan aktör än offentliga arbetsförmedlare ta ansvar för och utveckla. Samtidigt måste uppdateringar och förändringar gå mycket snabbare än idag.

För Gunn-Elin Åsgren är medverkan på Jobtech Forum i Sverige inspirerande. Situationen i Norge är snarlik den svenska, men hon efterlyser framförallt ett mer proaktivt perspektiv. Ett system som kan förutse förändringar på arbetsmarknaden, som t.ex sjunkande oljepriser och dess effekter på oljeindustrin i Norge, och förebygga en förväntad arbetslöshet inom vissa grupper och branscher.
– Arbete som sådant har en väldigt central funktion för att få ett samhälle att fungera, och då är det oerhört viktigt att vi som arbetar med att få arbetsmarknaden att fungera, verkligen samarbetar. Både privata och offentliga aktörer – som över nationsgränser, säger Gunn-Elin Åsgren.

Fakta: Jobtech
Precis som bank- och finansbranschens Fintech, utbildningens Edtech och sjukvårdens Healthech håller nu själva begreppet Jobtech på att definieras.

  • Jobtech (job technology) är ett samlingsbegrepp för teknisk innovation inom arbetsmarknaden.
  • Renodlade jobtech-bolag baserar sina tjänster på mjukvaruteknik och utmanar ofta traditionell karriärutveckling, kompetensförsörjning och jobbmatchning.
  • Jobtech utmärks av samarbete mellan flera aktörer för att erbjuda bättre tjänster till de som söker jobb och de som vill anställa.