Skip to main content

Futurions verksamhetsberättelse 2019 – ett år av förändring, förtroende och facklig framtid

By 5 mars, 2020april 14th, 2020Aktuellt, Publikationer
Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019

”Som tankesmedja för framtidens arbetsliv har vi som uppdrag att bidra med insikter och kunskap om de utmaningar och möjligheter som tjänstemän i Sverige står inför. Allt syftar till att ge medlemmarna och fackförbunden möjlighet att staka ut rätt strategier för en ökad organisering och bidra till ökad relevans av partsmodellen på sikt.” Det skriver Ann-Therese Enarsson i förordet till verksamhetsberättelsen 2019 som du kan ladda ned här.

Det är långt till nästa val och därför är det ett bra tillfälle att blicka långt fram, vidga perspektiven och sätta framtiden i fokus. Det har vi gjort genom att börja titta långt bakåt genom att sätta ljuset på de senaste århundradenas teknikskiften. Historien visar att med förändring kommer hopp, utveckling och välstånd. Men med förändring kommer också ofta oro för jobben. Just därför är det viktigt att förstå de längre linjerna, motståndet och oron kopplat till teknikutvecklingen.

Det är viktigt – inte bara för fackföreningsrörelsen utan för hela samhället – att se och förstå hur digitalisering och automatisering inte bara påverkar jobben utan också förutsättningarna för demokrati. Därför har vi valt att lyfta detta flera gånger under året, inte minst i Almedalen, men också genom seminariet ”Teknikfälla eller innovationsmotor – klarar arbetsmarknaden och demokratin automatiseringen?” Det är ett ämne som engagerar i samhällsdebatten, och våra insikter har fått stor uppmärksamhet – inte minst genom vår essä i sociala medier.

Men är framtidsutvecklingen nattsvart? Nej det är den inte, men utmaningar löser sig sällan av sig själva. Möjligheten att ställa om och lära nytt samt att uppleva en bro till framtiden som präglas av hopp och tro är avgörande. Därför återkommer Futurion envist till continuous learning. Vi har med SOM-institutet undersökt attityder och trender till omskolning och lärande. I samarbete med den engelska innovationsdrivna tankesmedjan Nesta har flera spännande projekt om kompetensutveckling tagit form. Också spelvärldens potential som lärande och kompetensbank har belysts.

Sverige lyfts ofta fram som ett framgångsexempel vad gäller omställning, inflytande och hög tillit. Mycket är tack vare de svenska trygghets- och omställningssystemen och den partsmodell vi har som är flexibel och anpassningsbar till nya förutsättningar. Det är ett ämnesområde som ofta behöver mer uppmärksamhet. I samarbete med Unionen ställde vi oss därför frågan ”Vad är grejen med facket?”.

Med 2019 års arbete och insikter i ryggen och teknikens möjligheter och utmaningar i framtidens horisont kan vi
i alla fall helt säkert slå fast att allting vi känner till är under förändring. De förändringar Sverige står inför ställer nya krav på politiken och arbetsmarknadens parter. Vad behöver vi göra nu för att det ska bli rätt sen? Vilka svaga signaler bör vi lyssna till? Kärnfrågan är ju hur vi bygger ett resilient system och samhälle som skapar trygghet. Vi ser framemot ett 2020 med samarbeten, insikter och samtal om hur vi åstadkommer just det.

Ann-Therése Enarsson
vd Futurion