Verksamhetsberättelse 2019

Futurions verksamhetsberättelse 2019 – ett år av förändring, förtroende och facklig framtid

“Som tankesmedja för framtidens arbetsliv har vi som uppdrag att bidra med insikter och kunskap om de utmaningar och möjligheter som tjänstemän i Sverige står inför. Allt syftar till att ge medlemmarna och fackförbunden möjlighet att staka ut rätt strategier för en ökad organisering och bidra till ökad relevans av partsmodellen på sikt.” Läs verksamhetsberättelsen för 2019.