Skip to main content

Futurion del av expertgrupp för pandemins geopolitiska konsekvenser

By 1 juni, 2020juni 5th, 2020Aktuellt, Forskning & fakta

Futurion är inbjudna till expertgruppen för Mistra Geopolitics scenarioanalys över coronapandemins geopolitiska konsekvenser. Vi ställde tre frågor till Futurions vd Ann-Therese Enarsson om projektet!

Hej Ann-Therese, berätta om samarbetet med Mistra Geopolitics!

– Vi på Futurion är en av flera så kallade stakeholders till forskningsprogrammet Mistra Geopolitics på Stockholm Stockholm Environmental Institute (SEI), tillsammans med bland andra Försvarshögskolan, Tillväxtanalys, SEB och Ericsson. Just nu är vi inbjudna till att medverka i en expertgrupp som tillsammans gör en scenarioanalys över coronapandemins geopolitiska konsekvenser. Vi fördjupar oss i frågor såsom; Hur långtgående blir de globala konsekvenserna? Hur kommer pandemin påverka internationella relationer, frihandeln och demokratierna? Vad innebär detta för jobben på sikt? Just denna analys sträcker sig 12-36 månader framåt och beräknas bli klar i juni. Vi är väldigt stolta över att få medverka i ett så viktigt projekt.

Vad kan du och Futurion bidra med i dessa samtal?

– Vi bidrar främst med insikter som rör jobb och arbetsliv, till exempel med insikter om värderingsskiften och teknikutvecklingen och dess implikationer på jobb och arbetsmarknad. Stora händelser och teknikskiften orsakar ofta arbetsmarkandsoro, det har vi sett historiskt och det yttrar sig på olika sätt, men ofta genom handelshinder och olika sorts motstånd som upplopp och strejker. Rädslan för att förlora jobb och försörjning är stark. Vi försöker ge insikter om vad som skapar trygghet och stabilitet under strukturomvandlingar på sikt.

Vad hoppas du att se för effekter och resultat från detta samarbete?

–  För det första ser jag forskarnätverk som viktiga för vår egen verksamhet eftersom vi vill arbeta nära forskningen. Och att få på detta sätt dela med sig om våra olika expertområden gör ju analyserna mer nyanserade och djupa då vi bryter perspektiv och kunskap mot varann. Det är i mötet mellan discipliner som spännande skärningspunkter och scenarios kan träda fram. Mottagarna av analyserna som är beslutsfattare och myndigheter får ett mer genomarbetat material att ta del av som de i sin tur använder när de ska planera sin verksamhet och politik framåt. Det är ett väldigt spännande och viktigt projekt!