Skip to main content

Att förutsäga arbetets framtid – då, nu och sedan

By 24 oktober, 2016oktober 5th, 2018Forskning & fakta, Publikationer, Rapporter

Omslag 3D

Rapporten Att förutsäga arbetets framtid – då, nu och sedan (2016:2), som är skriven av docent Kenneth Abrahamsson på Futurions uppdrag, ger en överblick över både svenska och internationella framtidsstudier.

Det finns ingen linjär utveckling eller en sammanhållande berättelse om arbetet i framtiden, vilket beror på svårigheten att förutse det oväntade (och på att många studier lyfter fram det önskvärda före det möjliga). Ännu svårare är det att fånga långsamma förskjutningar i livsstilar, preferenser, strukturer och institutioner.

De bilder som ges av framtidens arbetsliv kännetecknas därför av stor osäkerhet. Men vi vet att automatiseringen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen i stor grad har effekter på arbetslivet. Detta kommer i sin tur att få konsekvenser för arbetsmarknadens parter. Frågor som rimlig arbetsbelastning, teknikutveckling, kompetensutveckling för att klara framtiden och ledarskapsfrågor kommer att dominera samhällsagendan många år framöver.

 

Ladda ner rapporten som pdf här.