Skip to main content

Ny idéskrift: Allt hänger på mig – unga och arbetslivet

By 3 oktober, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Forskning & fakta, Rapporter

Allt hänger på mig – unga och arbetslivet det är den talande titeln på en ny skrift från Futurion, baserad på fokusgrupper med unga på väg in i arbetslivet. Fram träder bilden av en ansvarstagande generation som har bilden av att arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva.

Skriften bygger på slutsatserna från ett antal fokusgrupper med unga människor på väg in i arbetslivet. Fokusgrupperna har genomförts med personer i åldern 16-33 år där några av deltagarna gick i gymnasiet, vissa studerade och en del nyligen hade börjat arbeta. Följande uppfattningar framträder tydligt i samtalen i fokusgrupperna:

  • Ett fast jobb ger trygghet eftersom det ger möjlighet till bostadslån och en nyckel till vuxenlivet.
  • Balansen mellan arbete och fritid är viktig, men helt upp till den som är ung att fixa själv.
  • Det finns ett stort verklighetsglapp mellan skola och jobb.

 

Ladda ner och läs skriften Allt hänger på mig – unga och arbetslivet [2017:5].