Skip to main content

Med hackathons som metod för förändring

By 6 april, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Hacks & sprints

Metoden Hackathon blir allt vanligare. Syftet kan variera. Men i grunden handlar det om att skapa förändring och innovationskraft i organisationer och företag.

Arbetsförmedlingen använder sig av jobbhackathon som en metod att lösa arbetsmarknadsproblem och att inspirera till att skapa innovationer för arbetsmarknaden. Olle Lundin från Arbetsförmedlingens Digitala Innovationscenter och Jonas Södergren, Produktansvarig matchning Arbetsförmedlingens avdelning Digitala tjänster deltog nyligen vid frukostseminariet Så knäckte vi koden! och vi passade på att ställa några frågor.

Varför använder Arbetsförmedlingen hackathons som metod för förändring?

Olle Lundin: Vi använder dem för att samla idéer runt arbetsmarknadsfrågor, för att få fler att agera och kreera nya lösningar tillsammans. Arbetsförmedlingen är bara en bland många kompetenta aktörer på arbetsmarknaden och vi vet att vi blir bättre på det vi gör om vi samverkar med andra. Entreprenörer, arbetsgivare, arbetssökande, myndigheter och utbildningsväsendet har alla olika typer av kunskap om arbetsmarknadens utmaningar och ett hackathon kan användas för att få dessa aktörer att komma samman och hitta bättre lösningar tillsammans.

Jonas Södergren: Hackathon är en strategisk aktivitet för oss på Arbetsförmedlingen. Matchningen på arbetsmarknaden är en väldigt stor utmaning och när det gäller den digitala biten så är alla lösningar som hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens bra för Sverige. I skapandet av ett ekosystem där fler kan vara med och bidra så bidrar hackathon med att visa att det går att lösa saker snabbt – från lapp till app på bara några dagar.

Vilken nytta har den arrangerande organisationen av ett hackathon?

Olle Lundin: Hackathon har utvecklats till att bli tredje generationens konferenser! På 70- och 80-talet åkte man iväg på konferenser enbart för att ha kul, på nittiotalet för att teambuilda. Nu åker vi iväg, har kul och bygger något samtidigt. Vi kommer alltså hem som ett bättre team och har med oss nya produkter, det är en mycket bättre form av konferens.

Varför tar inte Arbetsförmedlingen själva fram de här nya digitala tjänsterna?

Olle Lundin: Vi har en egen platsbank, en egen matchningstjänst och så vidare, men vi sitter också på enorma mängder bra data som även andra kan använda. Arbetsförmedlingen håller på att gå från det vi kallar för egosystem, där alla lösningar måste komma från oss, till ett ekosystem där många fler kan och vill bidra med sin kunskap.

Jonas Södergren: Vi har lagt ner mycket tid och medvetet arbete på att öppna upp våra api:er och skapa infrastruktur för att fler ska kunna använda dem. Så länge det kommer nya digitala lösningar på matchningsproblemen så spelar det ingen roll var de kommer ifrån.

Måste man vara programmerare för att vara med på ett hackathon?

Olle Lundin: Nej, inte alls, tekniken är bara en del av jobbsökandet men det är ju många fler aktörer som har kunskap om arbetsmarknaden och vi vill inkludera alla deras aspekter också. Vi har satt i gång hackathon på olika geografiska platser och i samarbete med många olika organisationer, snart kommer vi bland annat köra ihop med gymnasiet på Fryshuset. Hela spektrat är viktigt att få med, skulle vi bara inkludera hackare skulle vi missa många viktiga perspektiv på framtidens utmaningar.