Skip to main content

”Allt hänger på mig!” – samtal om ungas syn på ansvar för hälsa, stress och arbetsmiljö

By 5 oktober, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Samtal & möten

Med ett starkt individuellt fokus och en övertygelse om att allt är möjligt, är det många unga som går in i arbetslivet med bilden av att både arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva.

Det visar en färsk sammanställning av en serie fokusgrupper om jobb och utbildning som Futurion genomfört med unga på väg in i arbetslivet.

Att det finns ett stort verklighetsglapp mellan skola och arbetsliv råder det ingen tvekan om. Men frågan är var och hur den som står i början av sitt yrkesliv skall få reda på vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Vilket ansvar har skola, arbetsgivare och fackliga organisationer?

Den 5 oktober bjöd Futurion  in till samtal om hur vi kan bli bättre på att möta unga människors förväntningar på ett hållbart arbetsliv.

Medverkade gjorde

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
Maria Boström, Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Tomas Hultman, Projektledare för ledarskapsprojektet HEL på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Christian Landgren, Grundare och vd Iteam

Samtalsledare: Per Lagerström, Futurion

Se seminariet i efterhand här: