Skip to main content

Allt hänger på mig! – ett seminarium om ungas syn på ansvar för arbetsmiljö, stress och karriär

By 30 augusti, 2017september 3rd, 2018Aktuellt, Samtal & möten

Med ett starkt individuellt fokus och en övertygelse om att allt är möjligt, är det många unga som går in i arbetslivet med bilden av att både arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva.

Det visar en färsk sammanställning av en serie fokusgrupper om jobb och utbildning som Futurion genomfört med unga på väg in i arbetslivet.

Att det finns ett stort verklighetsglapp mellan skola och arbetsliv råder det ingen tvekan om. Men frågan är var och hur den som står i början av sitt yrkesliv skall få reda på vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Vilket ansvar har skola, arbetsgivare och fackliga organisationer?

Den 5/10 bjuder Futurion in till samtal om hur vi kan bli bättre på att möta unga människors förväntningar på ett hållbart arbetsliv.

Medverkande

Maria Boström, Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Maria har tidigare uppmärksammats för sin forskning om hur unga vuxna (21-25 år) förhåller sig till arbetsliv och arbetsförmåga. Hon är även ansvarig för studien Experiences of work ability in young workers: an exploratory interview study.

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion
Ann-Therese har utifrån Futurions rapport Generationskrock på jobbet? argumenterat för att företagare måste bli bättre på att förstå den unga generationen för att säkra sin egen konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Tomas Hultman, Projektledare LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Tomas är projektledare för LSU:s arbete HEL-hållbart engagemang och ledarskap

Christian Landgren, Grundare och vd Iteam
Christian är grundare och vd för företaget Iteam vars företagsstruktur och metodik mycket bygger på att attrahera och utveckla unga talanger.

Samtalsledare: Per Lagerström, Futurion