Skip to main content

Ny undersökning visar: Många redo att flytta ut från städerna

By 27 maj, 2021juni 16th, 2021Aktuellt, Forskning & fakta, Okategoriserade

4 av 10 svenskar lockas av möjligheten att flytta längre bort från jobbet när de får möjlighet att jobba mer på distans. Det visar en ny Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av Futurion. Mest lockar landsbygden och mindre samhällen utanför storstäderna.

42 procent av de svarande säger att de lockas av utvecklingen att flytta till en annan stad, förort eller ut på landsbygden och jobba helt eller delvis på distans. Bland tjänstemäm och bland de som de angett att de arbetat på distans under pandemin är siffran högre, där svarar drygt hälften att de lockas av flytt. Bland arbetare och de som inte har arbetat på distans under det senaste året är intresset betydligt lägre – 55 respektive 59 procent svarar att de inte är lockade av möjligheten att flytta längre bort från jobbet.

Bland de som kan tänka sig att flytta är det främst landsbygden som lockar. 37 procent svarar att de skulle vilja bo på landsbygden om de hade ett jobb som kunde skötas på distans. 19 procent av de svarande skulle helst bo i en mindre eller mellanstor stad medan bara 2 procent skulle vilja resa och jobba på distans.

Majoriteten av de som deltog i undersökningen (84 procent) tror att det framöver kommer bli vanligare med personer som arbetar på distans och flyttar runt mellan olika länder och platser, så kallade digitala nomader. Nästan lika många (83 procent) tror att fler kommer bosätta sig permanent i sina fritidshus och jobba på distans.

 

Över tre fjärdedelar (77 procent) av de svarande tror också att företag och branscher som lyckas dra nytta av att de anställda kan arbeta från olika platser, kommer att vara vinnare. Både genom ökad kreativitet och genom möjligheten att kunna locka till sig attraktiva medarbetare.

Nästan fyra av tio (37 procent) tror att fackets roll blir viktigare på en mer digital och global arbetsmarknad. Tre av tio tror att fackets roll tvärtom blir mindre viktig. Bland pensionärer och de som är över 65 år tror nästan hälften att facket minskar i betydelse. Tjänstemän och anställda inom offentlig sektor är överrepresenterade bland de som tror att facket kommer bli viktigare.

Läs även:

Debatt: Nya krav ställs när bredbandsbullerbyn lockar bort från storstaden