Skip to main content

Har vi det verkligen så dåligt som vi tror? – se sändningen från Futurions rapportpresentation

”Att påstå att Sverige är ett land i förfall bör ses som desinformation”, sade journalistikprofessorn Jesper Strömbäck vid lanseringen av hans nya rapport för Futurion, Bortom kampen om verklighetsbilden. Missade du rapportpresentationen, där även bland andra DN:s Emma Høen Bustos deltog, kan du se det igen här.

Utgångspunkten i Futurions nya rapport Bortom kampen om verklighetsbilden, är att det under flera år spridits information om att Sverige är ett land som drabbats av, eller står inför, en systemkollaps: Att vi är ett land i förfall och med enormt stora problem.

För att debatten om Sverige ska baseras på fakta snarare än åsikter har Futurion låtit Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, undersöka hur Sverige hävdar sig i 49 olika internationella jämförelser. Är Sverige verkligen ett land i förfall?

Rapporten presenterades med en paneldebatt där Jesper Strömbäck deltog tillsammans med Jacob Sidenvall, ledarskribent Smålandsposten, Emma Høen Bustos, ledarskribent på DN och Futurions Carl Melin och Ann-Therése Enarsson.

– Det finns en bild av Sverige som ett land med stora problem. Om vi ska jobba med reformer i samhället så är det viktigt att vi utgår från verkligheten som den är. Så att vi angriper de problem som finns och inte de som vi tror finns, sade Jesper Strömbäck vid seminariet.

I rapporten redovisar Strömbäck hur Sverige rankas i flera index som rör exempelvis demokrati, pressfrihet, jämställdhet, social rättvisa, inkludering, företagsklimat, innovationskraft konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Slutsatsen är att Sverige placeras högt. I sex rankningar hamnar Sverige på första plats. I 27 rankningar är Sverige ett av de fem ledande länderna och i 42 rankningar rankas Sverige som ett av de tio ledande länderna.

– Det finns inget som tyder på att den pessimism som präglar svenskarnas syn på – och debatten om – samtiden är befogad. Att påstå att Sverige är ett land i förfall, eller med enormt stora problem, bör ses som desinformation, säger Jesper Strömbäck.

Samtidigt upplever många att Sverige är ett land på väg åt fel håll. Sedan 2015 tycker en majoritet av svenskarna att utvecklingen är negativ.

– Det är naturligt att välja vissa fakta i stället för andra i politiken. Man plockar upp fakta som stödjer den egna verklighetsbilden men nonchalerar fakta som strider mot ens bild. Det kan leda till risk för polarisering. Men om politiken baseras på en bild som inte stämmer kan vi inte lösa de verkliga problemen, säger Jesper Strömbäck.

Emma Høen Bustos, ledarskribent DN:

– Den stora frågan är ju hur politiker ska hantera gapet mellan hur verkligheten ser ut och hur människor upplever verkligheten. Hur ska vi förmedla en positiv samhällsvision, i stället för att göda folks missnöje? För om allt är bra, vad beror då folks oro på?

Jacob Sidenvall, ledarskribent Smålandsposten:

– Har vi blivit för vana att det går bra för Sverige? Som när Tage Erlander pratade om de stigande förväntningarnas missnöje. Vi blir förbannade när det inte går tillräckligt bra och kräver mer? Det finns ju något ironiskt i rapporten för om man ser Sveriges topplaceringar så höjs ju förväntningarna på vad Sverige kan åstadkomma.

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion, lyfte kopplingen mellan människors missnöje och situationen på arbetsmarknaden.

– Om vi har vi det bra på våra jobb får vi den kompetensutveckling som vi behöver och om vi känner oss trygga med våra anställningsvillkor så får vi en större tilltro till våra samhällsinstitutioner och även en högre framtidstro.

Ann-Therése Enarsson avslutar:

– Jag upplever att vi har en ökad känslighet nu. Vi har gått igenom en global pandemi och står kanske inför risken för ett tredje världskrig. Vi är utmattade. Jag är mer bekymrad inför den här valrörelsen än tidigare, oroad över hur debatten i valrörelsen kan komma att föras och att verklighetsbilderna kommer att ta överhanden i stället för de förslag och visioner som vi behöver just nu.

– Vi har kanske höga krav och förväntningar men vi tappar ibland perspektiv och det är skönt att få bekräftat, genom Jespers rapport, att vi är mycket bättre än vår självbild.

Ny rapport: Bortom kampen om verklighetsbilden