Skip to main content

Göteborgs-Posten Debatt: De som målar upp Sverige som ”förstört” sprider desinformation

Ända sedan den så kallade flyktingkrisen har ett återkommande tema i debatten – inte minst på sociala medier – varit att Sverige är ett land i förfall. Men i en ny rapport som jämför hur väl länder lyckas på olika områden framgår att Sverige i nästan alla avseenden rankas som ett av världens främsta länder. Att sprida en motsatt bild är att betrakta som desinformation, skriver Jesper Strömbäck och Ann-Therese Enarsson.

Läs hela debattartikeln här:

https://bit.ly/3MyBodp

Läs hela rapporten här:

Ny rapport: Bortom kampen om verklighetsbilden