Skip to main content

DEBATT: AI kan hota maktbalansen på svenska arbetsplatser

Artificiell intelligens (AI) möjliggör bland annat effektiviseringar och automatisering av monotona arbetsmoment. Rätt utnyttjat kan det leda till både konkurrensfördelar och förbättrad arbetsmiljö. Men fel utnyttjat riskerar AI att bidra till maktförskjutningar och kränkningar av den personliga integriteten, skriver Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

Läs hela debattartikeln på Arbetsvärlden, klicka här >>>

Kategori insikt och åsikt