Skip to main content

Webbinarium: Vad händer med våra värderingar efter pandemin?

By 28 april, 2020maj 29th, 2020Aktuellt, Samtal & möten

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion, leder ett samtal om hur coronakrisen påverkar människors värderingar och vad vi har att förvänta oss under de kommande åren. Samtalet tar sin utgångspunkt i en essä som Carl Melin, forskningsledare på Futurion, författat om svenskarnas värderingar, vad som driver värderingsförändringar och vad coronakrisen kan komma att betyda. Essän kommenteras av hållbarhetsrådgivaren och tidigare EU-ministern Birgitta Ohlsson samt opinionsanalytikern och tidigare Timbro-chefen Markus Uvell.

Värderingar är något vi får med oss från vår uppväxt och är sedan relativt stabila under resten av våra liv. Våra värderingar formas av den tid vi växer upp i och olika omvärldshändelser. Tydligast är detta hos de som växt upp under krig eller under ekonomisk nedgång, alternativt i fred och med ett stigande ekonomiskt välstånd. Men enstaka händelser kan påverka människors världsbild. Carl Melin skriver i sin essä om hur Berlinmurens fall och senare terrordåden den 11 september påverkade framförallt unga människors värderingar. Han menar att dagens coronakris kommer att ha en motsvarande betydelse för de som växer upp idag.