Skip to main content

Vad händer när Kinas AI-teknik kommer till Sverige? Se Futurions seminarium här.

Kina ligger långt före Sverige när det gäller AI, men tekniken kommer nå även hit och göra stort avtryck på svensk tjänstemannasektor. Men tekniken som kan leda till stora effektiviseringar och kvalitetshöjningar i arbetet, riskerar också att inkräkta på den personliga integriteten. Hur förebygger vi det?

Det var ämnet när Futurion lanserade sin senaste rapport ”AI-utvecklingen i Kina – Påverkan på svensk tjänstemannasektor”. I rapporten beskriver statsvetaren Mattias Burell och Kinaexperten Kristina Sandklef hur användningen av AI i Kina ser ut och hur skickliga både staten och näringslivet i Kina har blivit på att koppla ihop AI och övervakning av medborgare och medarbetare. Polisen och säkerhetsmyndigheterna är pionjärer inom den nya tekniken.

– Stora datamängder är en av de främsta faktorerna för framgångsrik AI, och det finns i Kina. Där hämtas data om medborgarna in relativt ohämmat och obegränsat, sa Mattias Burell vid rapportlanseringen.

– Tumregeln för kinesisk reformutveckling är att utveckla först och reglera sen. Det är värt spillet för att öka innovationstakten.

Eftersom både Kina och USA ligger långt före EU när det kommer till utveckling av AI-teknik, finns många av deras tjänster redan på svenska arbetsplatser och mer kommer det bli.

– Det här är ett genuint dilemma. Många områden där AI skulle kunna göra stor nytta genom förenkling och effektivisering, har identifierats som områden där risken för intrång i den personliga integriteten är som störst.

För att förebygga riskerna är det viktigt att titta på utvecklingen i Kina och dra lärdomar om möjligheter och risker, menar rapportförfattarna.

Mattias Beijmo, analytiker och digitaliseringsexpert, konstaterar att själva datahanteringen behöver vara mer i fokus när det gäller möjligheterna och riskerna med EU.

– Vilken data används, hur samlas den in och i vilket syfte? En arbetsgivare har ofta ett säkerhetsargument till varför datainsamling behövs men det finns inga prejudicerande mål på var gränsen går för vad som är relevant att samla in.

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion, lyfte integritetsfrågan som en av de viktigaste fackliga frågorna.

– Arbetstagarna ska kunna lita på att facket skyddar deras personliga integritet på jobbet, sa Ann-Therése Enarsson.

– Vi som jobbar fackligt måste röra oss mer även i de forum där tekniken utvecklas, och kunna ställa rätt frågor. Det är mer regel än undantag att det mänskliga inte är i fokus under utvecklingen.

Är du nyfiken på ämnet integritet? Lyssna på Futurions podcast Datadriven – om integritet i arbetslivet.

Kategori podcasts